<p>Tom Sletner, daglig leder i LPO Arkitekter og Ørjan Høyer-Farstad, leder av LPOs Lillehammer-kontor. Foto: Jørn Hindklev</p>En av studentene ved popskolen Limpi. Foto: Jørn Hindklev

LPO fornøyd med Lillehammer-etablering: - Vi satser ikke så mye i utlandet, men vi satser på Innlandet

– Jeg får ofte spørsmål om LPO satser mye i utlandet. Da må jeg svare ikke særlig mye, men vi satser mye på Innlandet, sier daglig leder Tom Sletner i LPO Arkitekter.

I 2017 etablerte LPO kontor i Lillehammer. Nå har kontoret på Lillehammer sju ansatte, og torsdag kveld ble samarbeidspartnere av kontoret invitert til en markering i kulturbygget Verdensteateret på Lillehammer, et transformasjonsprosjekt LPO har vært arkitekt for. Veidekke Entreprenør var entreprenør for prosjektet og bygget huser også popskolen Limpi. Kulturbygget oser av kreativitet og har blitt tatt godt imot som en kjærkommen kulturarena i Mjøsbyen

– Jeg er stolt over at frøene om ble sådd for over to år siden har blitt en sterk fagkraft på Lillehammer, sier daglig leder Tom Sletner i LPO arkitekter.

– Hvordan har reise vært for LPO på Lillehammer. Så man for seg at det skulle bli et så stort kontor i løpet av et par år?

– Målet var å skape en solid og lokalarbeidsplass på tilsvarende måte som LPO har gjort i Oslo og på Svalbard. Nøkkelen har vært å få formidlet at vi finnes og å gjøre en god jobb, sier Ørjan Høyer-Farstad, leder av LPOs kontor på Lillehammer.

Utbyggingen av Verdensteateret var et krevende rehabiliteringsprosjekt der ting måtte skje fort og alle aktører måtte være løsningsorienterte i det som er et historisk bygg midt i Lillehammer sentrum.

Verdensteateret i Lillehammer har blitt en kjærkommen kulurscene. Foto: Jørn Hindklev

– Har dette vært et nøkkelprosjekt?

– Det har vært et viktig prosjekt fordi vi er opptatt av å vise at vi kan løse et svært krevende prosjekt på en god måte. Vi har virkelig ønsket å lykkes med prosjektet på vegne av oppdragsgiveren og hele gruppa som har vært involvert, sier Høyer-Farstad.

Sletner sier at LPO jobber over hele landet. Også arkitektene på Lillehammer jobber med prosjekter andre steder i landet.

– Vi får likevel en annen type nærhet når man har et lokalt forankret kontor. Samtidig har LPO en stor kompetansebase i Oslo. Dette samspillet er viktig, mener Sletner.

Høyer-Farstad fastslår at dette kompetansesampillet er viktig for et lite og nyetablert arkitektkontor.

– For oss er det en stor trygghet å vite at vi er en del av et stort fagmiljø. For oppdragsgiverne våre er det nok en enda større trygghet, ved at vi har ressurser å spille i større prosjekter, sier han.