Lover overraskende materialtall på Arendalsuka

Statsråd Ola Elvestuen overrekkes ny forskningsrapport med overraskende resultater om klimagassutslipp fra tre- og betongkonstruksjoner under Arendalsuka.

Statsråd Ola Elvestuen overrekkes ny forskningsrapport med overraskende resultater om klimagassutslipp fra tre- og betongkonstruksjoner under Arendalsuka.

Under Arendalsuka arrangerer Byggevareindustriens forening et seminar om klimaeffekten fra materialvalg i bygg. Byggsektoren hevdes å være 40 prosent-næringen, men for klimagassutslipp stemmer ikke denne beskrivelsen viser ny rapport fra Asplan Viak.

Selv om klimagassutslippene fra byggenæringen er betydelig mindre enn 40 prosent, utgjør byggematerialene halvparten av næringens utslipp, og importerte byggevarer utgjør en svært stor andel av disse utslippene. Seminaret setter søkelys på tiltak og ny kunnskap for å bidra til å redusere disse utslippene.

Er norske byggevarer mer klimaeffektive enn importerte varer, og hva skal til for å lykkes i konkurransen med utenlandske aktører? Vi får høre om klimavennlig betong, men er markedet klar for denne? Statsbygg som en representant for byggherrene forteller hvordan de jobber med å redusere utslippene fra materialer.

Østfoldforskning presenterer overraskende resultater fra den helt ferske forskningsrapporten "Klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner". Denne rapport vil være et viktig bidrag til økt kunnskap om klimagassutslipp fra tre- og betongkonstruksjoner i kontorbygg med ulike antall etasjer.

På tampen av seminaret overrekkes statsråd Ola Elvestuen (V) rapporten som han tar med seg i det politiske arbeidet med å videreutvikle hele byggenæringen i en mer bærekraftig retning.

Seminaret finner sted 14. august kl. 13.00 på Thon Hotel Arendal.