Løvenskiold Terrasse

Anleggsleder Fredrik Langfoss (t.v) og prosjektleder Kjell Arild Korbøl i Ø. M. Fjeld.
ØMFjeld

ØMFjeld

Arkitektskap

Arkitektskap

Rejlers

Rejlers

Løvlien

Løvlien

RolfDøli

RolfDøli

Entreprenørservice

Entreprenørservice

ParkettInteriør

ParkettInteriør

Protanlogo

Protanlogo

HTHlogo

HTHlogo

Optimeralogo

Optimeralogo

Nordan

Nordan

GBS

GBS

Leilighetsprosjektet Løvenskiold Terrasse i Kongsvinger sentrum slo godt an blant kjøperne og var utsolgt før totalentreprenør Ø. M. Fjeld ferdigstilte prosjektet.

Fakta

Sted: Kongsvinger

Prosjekttype: 58 leiligheter fordelt på tre blokker med parkeringskjeller

Areal (BTA): 7.530 kvadratmeter

Totalentreprise eks. mva: 145 millioner kroner

Byggherre: Ø.M. Fjeld Utvikling

Totalentreprenør: Ø.M. Fjeld

Arkitekt: Arkitektskap

Landskapsarkitekt: IN’BY

Rådgivere: RIB/ITB koordinator, RIBfy, RIBR: Norconsult l RIVA: Arealtek l RIE: Rejlers Engineering l RIG: Løvlien Georåd l RIAku: Brekke & Strand Akustikk l RIV: Exigo VVS

Underentreprenører og leverandører: Rørlegger: Kjell Trandem l Ventilasjon: GK Inneklima l Elektro: Odd Hagerud l Heis: Kone l Stikking/oppmåling: Anleggsdata l Grunn- og utomhusarbeider: Rolf Døli l Avfallshåndtering: Ragn-Sells l Spunting/peling: Entreprenørservice l Armering: Celsa l Gulvstøp: Fron Betong l Gulvsparkling: Lydgulvsystemer l Prefab stål og betong: Contiga l Innvendig tømrerarbeid: Gipsplatemontasje l Røykluker: Bramo l Byggevarer: Optimera l Festemateriell: Motek l Parkett, montasje dører og listverk: Parkett & Interiør l Vinduer: NorDan l Garasjeport: Port Innlandet l Dører: Sentrum Bygg l Aluminiumsdører og glasstak: Norske Metallfasader l Lås og beslag: Certego l Taktekking: Protan Entreprenør l Blikkenslager: Solør Blikkenslagerverksted l Rekkverk: GBS l Malerarbeider: Odal Maling & Vedlikehold l Himlinger: Modulvegger l Bodvegger: Troax l Riving: AF Decom l Kjøkken, garderobe: HTH l Skilting: Reklame Consult l Inngangsmatter: Floor-Tec Norge l Badekabiner: Tigbro l Brannsikring: Byggimpuls

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det er Ø.M. Fjeld Utbygging AS, gjennom prosjektselskapet Løven-skiold Terrasse AS, som står

bak det nye boligprosjektet på Kongsvinger. Løvenskiold terrasse består av 58 leiligheter fordelt på tre bygg med parkeringskjeller under. Prosjektet ligger i et etablert boligområde ved Kongsvinger sykehus, i bakkant av byens sentrum. Arkitektskap AS vant parallelloppdraget om prosjektet i 2016, og har vært prosjektets arkitekt helt ifra skisseprosjekt til detaljprosjektet.

Populært

Prosjektleder Kjell Arild Korbøl i Ø. M. Fjeld, opplyser at totalentreprenøren overleverte leilighetene i mai. Da var prosjektet utsolgt.

– Dette er et prosjekt det har vært bra interesse for. Da leilighetene ble lagt ut, ble omtrent halvparten solgt første dagen, og de siste gikk før vi hadde ferdigstilt prosjektet. Det var faktisk loddtrekning om de mest populære toppleilighetene, opplyser Korbøl.

Han mener interessen for leilighetene har vært større enn det som er normalt når nye boligprosjekter blir lagt ut i markedet på Kongsvinger.

– Det har blitt et veldig fint og gjennomført prosjekt som i tillegg til å ligge sentralt i byen, også har en veldig fin utsikt. Dette er solsiden på Kongsvinger, sier Korbøl.

– Utbygger har truffet bra med tomta og beliggenheten. Prosjektet ligger sentralt, samtidig som det ligger litt skjermet og trukket tilbake i en blindvei med lite trafikk, tilføyer anleggsleder Fredrik Langfoss i Ø.M. Fjeld.

Mye tilvalg

Kjell Arild Korbøl påpeker at det også er et prosjekt med gode kvaliteter, hvor kjøperne har hatt en rekke tilvalgsmuligheter.

– De som kjøpte tidlig, hadde mulighet til å gjøre tilvalg på fliser og interiør i baderomskabinene. Ellers har det vært tilvalg på alt i fra farger, parkett og kjøkken til garderober og elektro. Kjøperne visste hva de ville ha, så det har blitt en del tilpasninger for hver enkelt kjøper, forteller Korbøl.

Skrå tomt

Totalentreprenøren startet betongarbeidene ved Løvenskiold Terrasse høsten 2019. Før det hadde prosjektet vært gjennom omfattende grunnarbeider.

– Boligblokkene er bygget på en ganske skrånet tomt, så vi måtte inn og både spunte og nagle grunnen. Vi visste at det var et leirelag i grunnen, og valgte derfor å begrense kjellerstørrelsen noe for å unngå leirelaget. Leiren bidro også til litt ekstra sikring av tomta, forteller Korbøl.

Logistikk største utfordring

Ifølge Langfoss fungerer bunnplaten som fundament og det er også støpt en kraftig vegg i bakkant av kjelleren, som er dimensjonert for å tåle jordtrykket. Over kjelleren er det stål og hulldekker og tradisjonelle klimavegger med trekledning.

– Når grunnen var sikret var det egentlig en kurant tomt å jobbe på. Den største utfordringen var logistikken inn og ut av prosjektet. Vi har bygget innerst i en smal blindvei som også eksisterende beboere måtte ha tilgang til, forteller Langfoss.

– Har prosjektet møtt på andre utfordringer?

– Ja, vi har merket koronatiden ganske tøft. Vi holder til nærme svenskegrensen, og både Ø. M. Fjeld og en del underentreprenører har svenske pendlere som kom i en vanskelig situasjon da grensene stengte. Vi kom i mål med prosjektet omtrent som planlagt, men vi hadde nok vært ferdig noe før hvis det ikke var for koronaen, forteller Korbøl.

– Et bra prosjekt

Totalentreprenøren har hatt en kontrakt i prosjektet på cirka 145 millioner kroner eksklusive moms. Inklusive tilvalg havner kontrakten på rundt 150 millioner. Ø. M. Fjeld har utført alt av betong og utvendig tømrerarbeider i egenregi.

– Det har vært et bra prosjekt for oss. Vi har opplevd samarbeidet som veldig bra, både mot byggherre og underentreprenører, sier Korbøl.

Langfoss trekker frem at de har benyttet mange lokale underentreprenører, blant annet rørlegger, elektriker og grunnentreprenør.

– Vi foretrekker å bruke lokale firmaer som vi har gode erfaringer og relasjoner med. Et lokalt firma får gjerne et sterkere eierskap til prosjektet og strekker seg ofte lengre for å levere et godt resultat, sier han.

– Jeg synes også det er viktig å trekke frem innsatsen til fagarbeiderne. De har gjort en bra jobb og levert kvalitet, tilføyer Langfoss.

I gang med nytt boligprosjekt

Langfoss og Korbøl har nå flyttet fokuset over på et nytt boligprosjekt, bare noen steinkast unna Løvenskiold Terrasse.

– Vi er i gang med Glommen-gata 3, som omfatter 39 leiligheter, og hvor salget også går bra. Utover det så opptar den mye omtalte møbelfabrikken, som vi bygger for Vestre på Magnor, mye av ressursene våre. Ø. M. Fjeld bygger også Haugekvartalet i sentrum av Kongsvinger, som består av både næring, kontorer og mindre boliger, og vi er i gang med å utvide hovedkontoret vårt på Kongsvinger. Ø. M. Fjeld har med andre ord ganske bra aktivitet i Kongsvinger-området akkurat nå, forteller Korbøl.