Christina Stautland, direktør for Maxbo Proff og Alexander Brage Hansen, forretningsutvikler i Løvenskiold Handel, vil bruke buildingSMART-medlemskapet til å hjelpe kundene sine til å bli mer digitale. Foto: Katrine Lunke

Løvenskiold blir buildingSMART-medlem for kundene

Løvenskiold Handel er første byggevarehandel som blir medlem av buildingSMART Norge. Maxbo Proff-direktør Christina Stautland er sikker på at det vil komme kundene til gode.

– Vår oppgave er å få kundene våre til å lykkes med prosjektene sine. Et viktig hjelpemiddel her er å hjelpe våre kunder med å bli digitale. Vi mener buildingSMART er den viktigste arenaen for digitalisering av BAE-næringen, sier Stautland.

Krav om digitalisering

Flere av Maxbo Proffs kunder og samarbeidspartnere er allerede medlem. Stautland tror de vil stille helt nye krav til digitalisering i fremtiden, som må innfris.

– Løvenskiold Handel har et mål om å bli best i bransjen på digitalisering. Blant annet må vi ta vår del av jobben med å sørge for at hele verdikjeden blir digitalisert, sier Maxbo Proff-direktøren.

Alexander Brage Hansen, forretningsutvikler i Løvenskiold Handel, jobber mye med digitalisering i Løvenskiold. Han sitter nå blant annet i Handelens digitale arbeidsgruppe, som arbeider for en digitalisering av byggenæringen.

– Digitalisering er ikke bare noe for fremtiden. Det må skje nå. Resultatet er høyere effektivitet og ekstremt mye bedre oversikt og kontroll. Potensialet for lykkes bedre med prosjektene sine er stor, både når det gjelder service, kvalitet og lønnsomhet, sier Hansen.

Fremoverlent representant

BuildingSMART Norge har nå over 130 medlemmer i Norge, som skal utgjøre en åpen og inkluderende arena for innovasjon. En viktig oppgave er å utvikle og vedlikeholde ulike standarder for digitalisering og sømløs informasjonsflyt på tvers av hele den komplekse prosessen det er å bygge.

– Jeg er veldig glad for at Løvenskiold Handel nå blir med i vårt samarbeid for innovasjon og digitalisering av byggenæringen. De ønsker å bidra til å effektivisere handel og logistikk for byggevarer, og har sett viktigheten av å samarbeide for å digitalisere, sier Anstein Skinnarland, daglig leder i buildingSMART Norge.

– Løvenskiold er en fremoverlent representant for byggevarehandelen. Med dem i vårt nettverk, kan vi lettere oppnå en brukerstyrt utvikling av næringen, blant annet gjennom bruk av åpne standarder, sier Skinnarland.