Lønnsveksten gikk markant ned i fjor

Lønna i norsk arbeidsliv steg med 3,1 prosent i fjor, markant ned fra 2013, viser ferske tall. Trolig vil den holde seg svak også i år.

Nedgangen i lønnsveksten er imidlertid akkurat det eksportbedriftene og industrien bestilte ved inngangen til lønnsoppgjøret i fjor. Da fastslo LO og NHO at lønnsveksten i industrien måte ned med 0,6 prosentpoeng fra 3,9 prosent i 2013.

– Våre anslag ser foreløpig ut til å komme svært nær målet, sa Ådne Cappelen, da han mandag la fram den foreløpige rapporten til Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

Den samlede lønnsveksten i industrien i fjor blir anslått til 3,25 prosent, for alle grupper var den gjennomsnittlig 3,1 prosent, mens den for arbeidstakere som tilhører de store forhandlingsområdene var på 3,2 prosent.

En nokså beskjeden prisvekst i fjor bidro likevel til at reallønnsveksten, eller økningen i kjøpekraft – den delen av lønnsøkningen du sitter igjen med når prisstigningen er trukket fra – økte med 1,6 prosent. Det er omtrent samme økning som året før, da reallønnsøkningen endte på 1,8 prosent.

Skattelettelser har hatt en viss effekt på økningen i kjøpekraften, men den var i fjor svært beskjeden for lønnsutviklingen til hovedgruppene ifølge Cappelen.

– Hele kommunesektoren hadde en lønnsvekst på 3 prosent, men den ville vært høyere, hvis det ikke hadde vært for streiken, poengterte Cappelen.

TBU spår prisstigningen i år til 2,8 prosent før forventede lave olje-, bensin- og andre energipriser, samt den svake norske krona, regnes inn. Når disse sentrale faktorene tas med, justeres anslått prisvekst i år til 2,25 prosent.

Relativt høy anslått prisvekst og forventninger om et beskjedent lønnsoppgjør, tyder på at reallønnsveksten i år blir minimal.