- Lønnsoppgjøret i byggeindustrien svekker konkurranseevnen

Lørdag klokken 01.00 ble Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet enige om å anbefale en ny tariffavtale for bedriftene i byggeindustrien. - Vi kom frem til en avtale bedriftene kan leve med, mener forhandlingsdirektør i BNL, Kirsti Stokland.

Tariffavtalen omfatter 10 142 årsverk. Det generelle tillegget ble 2,75 kroner, og minstelønnssatsen heves fra 99,28 kroner til 106 kroner. - Kravet fra motparten var veldig høyt, men vi klarte å komme frem til en avtale vi kan leve med, legger Stokland til. Dette innebærer en økonomisk ramme i lønnsoppgjøret på cirka 5 prosent. I likhet med andre oppgjør, skal tjenestepensjon fastsettes lokalt. - Det høye lønnstillegget i det sentrale oppgjøret innebærer at bedriftenes spillerom i de lokale forhandlingene er borte. Bedriftene i byggeindustrien er utsatt for konkurranse fra utlandet, og opplever derfor oppgjøret som problematisk, sier forhandlingsdirektør Stokland. Høyere lønninger kombinert med en sterk norsk krone gjør det vanskeligere for bedriftene å overleve i et tøft marked. Lønnsoppgjøret styrker heller ikke arbeidsplassene i distriktsbedriftene. Mye av forhandlingsarbeidet var denne gangen lagt på forhånd. Selve forhandlingsgrunnlaget var mindre komplisert enn ved forhandlingene tidligere i uken. Dessuten har de tidligere forhandlingene gått opp veien for byggeindustrien.