Lønnsom ekspansjon for Unicon

Den danske ferdigbetongleverandøren Unicon ekspanderer raskt på det norske markedet. Samtidig tjener selskapet gode penger.

Omsetningsveksten i fjor ble på nærmere 88 prosent til 494 millioner kroner som med en markedsandel i størrelsesorden 30 prosent gjør Unicon til den ledende ferdigbetongleverandøren i Norge foran Norbetong. Resultat før skatt ble på 12,4 millioner kroner som gir en resultatmargin på 6,4 prosent, opp fra fem prosent året før. Målet for inneværende år er en ytterligere ekspansjon mot en omsetning på 600 millioner kroner. Unicon har 25 produksjonssteder i Norge fra Harøysund i nord til Mandal i sør.