Utbedring av teleskader, setninger og partier med dårlig bæreevne er noen av tiltakene som skal gjøres på E6 og E136 i Gudbrandsdalen. Bildet er fra E136 i Skjåk. Utbedringene blir finansiert med koronamidler. Foto: Vegar Antonsen, Statens vegvesen

Lokale entreprenører sikret seg koronaoppdrag i Gudbrandsdalen

Åge Haverstad AS og Dokka Entreprenør har sikret seg utbedringsoppdrag i Gudrandsdalen som er finansiert med Statens vegvesens koronamidler.

Entreprenør Åge Haverstad AS har vunnet kontrakten om punktutbedringer på strekningen E6 Selsverket - Nord-Sel samt en kort strekning sør for Dombås.

Dokka Entreprenør AS har fått oppdraget med å utbedre punkter på E136 mellom Lora og Dombås.

Det er satt av til sammen 35 millioner kroner til utbedringstiltakene på E6 mellom Selsverket og Nord-Sel og på E136 mellom Lora og Dombås.

Midlene kommer fra Stortingets første krisepakke til vegformål der 600 millioner kroner ekstra ble gitt for å holde aktiviteten oppe i anleggsbransjen.

- Arbeidet på E6 og E136 vil i hovedsak foregå på eksisterende vei og veiens sideterreng. Det blir utskifting av stikkrenner og drenssystem, utbedring av teleskader, setninger og partier med dårlig bæreevne samt dekkelegging, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Åge Haverstad AS starter forberedende arbeider på E6 første uka i august, for så å starte opp for fullt uka etter.

Dokka Entreprenør AS starter også sine arbeider på E136 i begynnelsen av august.

Begge oppdragene skal være ferdig i løpet av høsten 2020.