Prosjekt- og konstruksjonsansvarlig i Loe Betongelementer, Frank Hvidsten (fra venstre), daglig leder Lars Loe i Loe Rørprodukter og daglig leder Geir Høybråten i Loe Betongelementer. Foto: Loe
Prosjekt- og konstruksjonsansvarlig i Loe Betongelementer, Frank Hvidsten (fra venstre), daglig leder Lars Loe i Loe Rørprodukter og daglig leder Geir Høybråten i Loe Betongelementer. Foto: Loe

Loe med miljøsertifisering i nord og egen ESG-rapport

Industrikonsernet Loe er i mål med egen ESG-rapport, som beskriver konsernets bærekraftsstrategi. Samtidig kan Loe Rørprodukter Nord konstatere at NS-EN ISO 14001:2015-sertifisering er på plass.

Kontrollør Johan Granøien (fra venstre), Daglig leder Ole Henrik Svenning,og produksjonsansvarlig Sindre Øyaas Wuttudal i Loe Rørprodukter Nord. Foto: Loe
Kontrollør Johan Granøien (fra venstre), Daglig leder Ole Henrik Svenning,og produksjonsansvarlig Sindre Øyaas Wuttudal i Loe Rørprodukter Nord. Foto: Loe

– Med denne sertifiseringen dokumenterer vi at den jobben vi har gjort, den jobben vi gjør og vår framtidige innsats har et tydelig fremtidsrettet miljøfokus, sier daglig leder Ole Henrik Svenning på Loe Rørprodukter Nords fabrikk i Trondheim i en pressemelding fredag.

– En slik revisjon som vi har gått igjennom med denne sertifiseringen, gjør at man skjerper innsatsen på mange områder. Vi har tatt tak i alt fra ryddighet til dokumentasjon og kontroll på avløpsvann og vannforbruk. Det er nå ingen tvil om hvordan vi for eksempel kildesorterer og håndterer vårt farlige avfall. Vi har også blant annet satt oss mål om reduksjoner i vannforbruk og avfallsmengder, sier Svenning.

Loe-konsernets nye ESG-rapport (Environmental, Social and Governance) brukes til å vurdere selskapets påvirkning på miljø, sosiale forhold og selskapsstyring.

– For oss i Loe, som en stor aktør innenfor betongvareproduksjon ønsker vi å være tidlig ute og tydelige på at vi er med på å ta vi ansvar for å bidra til et mer bærekraftig næringsliv, sier eier og daglig leder i Loe Rørprodukter, Lars Kristoffer Loe, og prosjekt- og konstruksjonsansvarlig Frank Hvidsten i Loe Betongelementer i en egen pressemelding.

Loe sin ESG-rapport er basert på NASDAQs rapporteringsguide og FNs bærekraftmål. Den er, ifølge meldingen, tilpasset konsernets aktiviteter, og skal fungere som et rammeverk for hvordan Loe opererer og tar beslutninger.

– For å nevne noe har vi i Loe blant annet satt oss klare mål innen våre kilder til utslipp. Innen for eksempel transport jobber vi for å øke nyttelasten ved våre leveringer og er opptatt av å inneha en moderne bilpark og lastetrucker ved våre produksjonssteder. Loe vil i løpet av 2022 gå til innkjøp av vår første elektriske lastebil for leveranser i byer og tettbygde strøk. Alle nyinnkjøpte personbiler skal heretter være elektriske, og vår første elektriske stortruck er på plass allerede i 2021, uttaler Loe.

Innen utgangen av 2023 skal Loe supplere energiforbruket sitt med minst to solcelleanlegg. Anleggene skal ha en kapasitet på til sammen mellom 300 og 400 megawattimer (MWh) per år.

Alle produksjonsbedriftene i Loe-konsernet skal i løpet av 2021 være miljøsertifisert i henhold til ISO-14001, heter det i pressemeldingen.