LO tapte mot NHO i rettsstrid om arbeidstid

LO opptrådte tariffstridig da organisasjonen ba sine forbund avtale arbeidstidsordninger med ukentlig timeantall som er lavere enn det som er avtalt i verkstedoverenskomsten.

Det er konklusjonen til Arbeidsretten, som i en dom fredag gir NHO medhold i striden rundt turnusordningen, som i denne saken først og fremst er aktuell for ansatte i olje- og gassindustrien. Sakens kjerne ligger i LO-forbundenes ønske om å gå over i en ordning hvor turnusarbeidere jobber 14 dager i strekk, tolv timer hver dag, etterfulgt av 21 dager sammenhengende fri. Det innebærer at det gjennomsnittlige timeantallet per uke blir 33,6 timer - ikke 35,5 timer som LO og NHO er blitt enige om i verkstedoverenskomsten.

Arbeidsretten mener LO har instruert forbundene om å inngå nye avtaler med enkeltbedrifter med ubetinget krav om ukentlig arbeidstid på 33,6 timer, og konkluderer med at dette er tariffstridig.

- Nødvendig dom
- En riktig og nødvendig dom. I den nåværende situasjon ville reduksjon av arbeidstiden med to timer per uke vært særdeles ugunstig for NHOs medlemsbedrifter når de skal konkurrere om nye oppdrag, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

1. nestleder Anders Skattkjær i Fellesforbundet hadde fredag ettermiddag ikke fått satt seg inn i premissene for dommen.

- Arbeidsretten er delt, men vi forholder oss til at det foreligger dom i favør i av NHO og Norsk Industri. Vi skal nå gå igjennom hele dommen og se hvilke vurderinger og premisser som er lagt til grunn, sier Skattkjær til NTB.

Større belastning
LO argumenterte med at 14/21-ordningen innebærer en større belastning på og ulempe for de ansatte og at et lavere gjennomsnittlig timeantall derfor var rettmessig og i tråd med arbeidsmiljøloven. Retten har imidlertid ikke tatt stilling til dette spørsmålet, men kun drøftet retten som forbund under LO-paraplyen har til å stille krav overfor enkeltbedrifter om arbeidstid som går utenfor rammene som trekkes opp i verkstedoverenskomsten.

- Arbeidsretten kan imidlertid ikke se at LOs opptreden kan anses som ulovlig, slik NHO også har påstått, heter i dommen.