LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Terje Pedersen / NTB

LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Terje Pedersen / NTB

LO skuffet over budsjettet – krever krafttak for arbeidsmarkedet

LO er skuffet over at regjeringen kutter i arbeidsmarkedstiltak og mener en ny regjering må føre en langt mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk.

Selv om arbeidsmarkedet har vært i mer eller mindre kontinuerlig bedring siden ledighetstoppen i april i fjor, fremholder LO at alt ennå ikke er rosenrødt.

– Langtidsledigheten i Norge er nå på et historisk høyt nivå. Selv om vi ser at den er på vei ned, har vi knapt hatt flere langtidsledige. Norge er ikke friskmeldt før vi har folk tilbake i jobb, og det er et politisk ansvar, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun viser til at mer enn en av to arbeidssøkere har vært ledige i over ett år. Dette er ifølge LO nær dobbelt så mange som på det verste under finanskrisen.

– Ettervirkningene av den internasjonale lavkonjunkturen og pandemien vil prege norsk økonomi en god stund framover. Mange av langtidsarbeidssøkerne kan forbli uten jobb eller falle fra arbeidslivet, fremholder LO i en pressemelding.

Forbundet er også skuffet over at regjeringen fortsetter ABE-kuttene.

– Nav har vært hardt presset under pandemien. På tross av det har de såkalte ABE-kuttene fortsatt. Regjeringen foreslår også i sitt siste budsjettforslag å fortsette disse kuttene. Dette er kutt som rammer velferdsstaten og offentlig sektor, sier LO-lederen.