LO-lederen vil unngå at useriøse aktører får kompensasjonspenger

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener Stortinget må stramme inn på regjeringens kompensasjonsordning, for å unngå at penger går til useriøse bedrifter.

– Det vi ikke trenger, er en ordning som gir useriøse bedrifter et sugerør
ned i statskassen. Vi vet at det alltid vil være en risiko for at det er useriøse bedrifter som
vil forsøke å utnytte slike ordninger, sier LO-lederen på torsdagens pressekonferanse om kompensasjonsordningen for bedrifter.

Han er fornøyd med at Skatteetaten skal føre etterkontroll av pengebruken. Men Gabrielsen ønsker seg blant annet at bedrifter skal dokumentere at de har betalt skatter og avgifter, ikke har dommer knyttet til arbeidslivskriminalitet, og hovedsakelig bruker fast ansatte. Han ønsker også at selskaper som får støtte, gir avkall på utbytte og bonuser.

I tillegg ønsker LO en grundigere vurdering av om det er fare for at selskapene oppgir falske tall.