Konsernsjef i LNS Gruppen, Frode Nilsen, er fornøyd med at de har klart å snu en negativ utvikling i selskapet. I 2019 ble det pluss på bunnlinja for første gang på flere år. Arkivfoto.

LNS-sjefen fornøyd etter å ha snudd minus til pluss: - Har aldri fryktet for selskapet

LNS-konsernet snudde minustall fra 2018 til pluss i 2019. Konsernsjef Frode Nilsen ser svært lyst på 2020.

Det er en konsernsjef i godt humør som forteller om utviklingen i morselskapet Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom det siste året.

Nylig kunne Frode Nilsen presentere tall som viste en omsetning på 2,074 milliarder kroner for hele konsernet. Resultatet før skatt endte på cirka 62 millioner kroner.

Det er tall som Nilsen er fornøyd med.

– Vi har hatt et prosjekt i entreprenørselskapet vårt som vi tapte en del på i 2019. Vi har tatt all tapsavsetning på dette prosjektet i 2019-regnskapet, selv om det ikke er ferdig før i 2020. Men utover det har det gått stort sett greit i alle deler av virksomheten vår, sier Frode Nilsen til Byggeindustrien.

– Aldri fare på ferde for selskapet

Frode Nilsen innrømmer at LNS-konsernet vært gjennom tøffe tider de siste årene. Mens konsernet tapte flere hundre millioner i 2016 og 2017, endte årsresultatet på skatt i 2018 på minus 9,1 millioner.

Nilsen sier en stor del av forklaringen bak de store tapstallene ligger i at banken satte krav om at jernmalmpriser og dollar skulle sikres som en nedsidebeskyttelse.

– Det førte til at vi sikret jernmalmprisene og dollaren på svært ugunstige tidspunkt, og det påførte oss store tap. Hadde vi ikke blitt påført disse tapene, ville konsernet vært enda mer solid. Nå styrer vi sikringsporteføljen 100 prosent selv og det med et betydelig bedre resultat, sier Frode Nilsen.

Det er særlig på gruvesiden i konsernet LNS har tapt mye penger de siste årene.

Men nå har vi greid å snu utviklingen, sier Frode Nilsen.

– Har det noen gang vært fare på ferde for selskapet?

– Vi har hele tiden hatt trua på at vi skulle komme gjennom de dårlige tidene. Det er riktig at vi har hatt noen store tap, men vi har jobbet systematisk med å løse problemene våre. Men nei, det har aldri vært fare på ferde for selskapet og virksomheten vår.

Restrukturering

Nilsen sier konsernet har vært gjennom en restrukturering og at det er det de høster fruktene av nå.

– Vi er mye mer spisset og konkurransedyktige enn vi var for noen år siden. Vi har klart å ta ned overheadkostnadene våre betydelig. På driftssiden leier vi mer og eier mindre enn vi gjorde før, vi har slanket balansen betydelig og vi har klart å ta ned gjelda vår. Det ser lyst ut for driften videre, sier Nilsen.

– Vi er inne i et spesielt år med pandemi. Hvordan ser 2020 ut?

– Jeg er usikker på om du skal sitere meg på det, men for å si det litt fleipete: I år så teller vi ikke penger, vi veier dem, sier Nilsen og humrer.

– Men for å være litt alvorlig. Det går veldig bra, og selv om vi har hatt en del utfordringer knyttet til koronautbruddet, så har vi løst det på en god måte. Våre problemer har i stor grad handlet om reiserestriksjoner, særlig her i nord. Reiserestriksjonene førte til at vi i en periode måtte permittere en tredjedel av arbeidsstokken vår, sier Frode Nilsen.

14 selskaper

Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom er morselskapet i et konsern bestående av selskapene Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom, Leonhard Nilsen & Sønner, LNS Mining, Rana Gruber, Rana Gruber Mineral, Greenland Ruby DK Aps, Greenland Ruby, LNS Greenland, Hålogaland Element, LNS Spitsbergen, Svalbard Busservice, Svalbard Buss og Taxi og Svalbard Auto.

Selskapenes virksomhet spenner fra vei- og tunnelbygging til betongproduksjon og gruvedrift.