Foto: Tor Richardsen / SCANPIX .

LNS med i gruppering som vil overta kulldriften på Svalbard - regjeringen sier nei

En gruppe investorer ønsker å overta driften av kullgruvene i Svea Nord og Lunckefjell på Svalbard, men får nei av regjeringen.

 Fakta om gruvedriften i Svea

* Sveagruva, eller bare Svea, er en bosetning ved Braganzavågen, innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard, cirka 60 kilometer sørøst for Longyearbyen.

* Anlagt og drevet av svensker 1917–1925, derav navnet. Overdratt til Store Norske Spitsbergen Kulkompani i 1934, ødelagt av tyskerne i 1944, men gjenoppbygd etter krigen.

* Etter 1949 var det i flere tiår stort sett undersøkelsesdrift, men sommeren 2001 startet ordinær drift i Svea Nord, som ble regnet som det mest drivverdige kullfeltet som er funnet på Svalbard. Dette var Store Norskes hovedvirksomhet fram til 2016. I 2014 åpnet selskapet en ny gruve i Lunckefjell, nordøst for Svea. De rundt 45 arbeiderne i gruvene pendlet til Svea fra Longyearbyen.

* Gruvene i Svea Nord og Lunckefjell har hatt midlertidig driftshvile fra 2016, etter at produksjonen ble rammet av fallende kullpriser.

* Store Norske ønsket tilskudd til videre kulldrift i gruvene, men i statsbudsjettet for 2018 får selskapet i stedet tilskudd til å avvikle driften.

* Regjeringen vil bruke til sammen 700 millioner kroner de neste tre årene på avviklingen og et omfattende oppryddingsarbeid. Næringsminister Monica Mæland (H) har innrømmet at utgiftene vil overstige 1 milliard kroner.

Den tidligere styrelederen og direktøren i gruveselskapet Store Norske på Svalbard, Robert Hermansen, er med i en gruppe som enten ønsker å kjøpe stedet Svea, eller leie bygningsmasse og gruveutstyret. I gruppen er også investorer som allerede er engasjert i Svalbard, blant annet entreprenørbedriften Leonhard Nilsen og sønner (LNS), skriver Klassekampen.

– Inne i fjellet ligger det kull klar for å bli tatt ut. Enorme summer er brukt til forberedelser. Gruva kan bli lønnsom svært raskt, sier Hermansen til avisen. Han er skuffet over at bare Senterpartiet på Stortinget stemte mot å starte rivingen av gruveanlegget. Han mener riving vil gjøre det umulig å komme i gang igjen.

Uaktuelt å selge

I Næringsdepartementet avvises initiativet kontant. Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) sier det ikke er aktuelt å legge til rette for bruk av Svea til annen aktivitet når oppryddingen er gjennomført.

Det er heller ikke aktuelt å selge grunneiendom eller infrastruktur, med mindre det er snakk om infrastruktur som kan flyttes og selges og det fremstår som forretningsmessig, sier han.

Vedtatt nedlagt

Regjeringen besluttet tidligere i høst at gruvene skal stenges og all infrastruktur bygges ned. I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen bevilget 141 millioner kroner. Kostnaden er beregnet til 700 millioner de neste fire årene.

I et brev til næringskomiteen på Stortinget skriver imidlertid næringsminister Monica Mæland (H) at Store Norske har beregnet kostnadene til 1,4 milliarder. Departementet vil komme tilbake til endringer i bevilgningsbehovet i revidert nasjonalbudsjett for 2018, skrev Svalbardposten i slutten av november.