Illustrasjonsfoto.

LNS lavest på tunneljobb i Alta

Sju entreprenører leverte inn tilbud på byggingen av E6-strekningen mellom Storsandnes og Langnesbukta i Alta.

Torsdag var det tilbudsåpning for E6 Storsandnes – Langnesbukta, som i hovedsak omfatter byggingen av en cirka 3,4 kilometer lang tunnel.

Sju entreprenører leverte inn tilbud og LNS var desidert lavest med en tilbudssum på 367,7 millioner kroner.

Følgende entreprenører leverte inn tilbud (summene er rundet av):

Porr Norge, M3 Anlegg: 454,9 millioner kroner

NCC Construction: 417,9 millioner kroner

Contexo/Marti: 439,6 millioner kroner

Hæhre Entreprenør: 391,3 millioner kroner

Skanska Norge: 395,1 millioner kroner

Aldesa Construcciones: 407,6 millioner kroner

LNS: 367,7 millioner kroner

Tunnelen som LNS ligger an til å få, vil erstatte dagens E6 rundt Isnestoften som er rasutsatt og delvis har dårlig standard. Prosjektet omfatter også tilførselsveier til tunnelen og nytt kryss i Langnesbukta for vei ut til Isnestoften.

E6 Storsandnes – Langnesbukta er en av i alt seks delstrekninger i E6-utbyggingen mellom Alta og Storsandnes(Alta vest). Prosjektet utgjør en strekning på nesten 50 kilometer og er kostnadsberegnet til nærmere tre milliarder kroner.