Konsernsjef Frode Nilsen i LNS Lenonhard Nilsen & Sønner. Foto: Arve Brekkhus

LNS 474,5 millioner i minus i 2015 - men varsler betydelig bedring i 2016

Leonhard Nilsen & Sønner gikk nesten en halv milliard kroner i minus i fjor, men styrkede malmpriser og interne grep utgjør en kraftig oppsving i år.

Resultatet i Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) i 2015 havnet på negative 474,5 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av et kraftig fall i tonnprisen på jernmalm.

– Jeg må si resultatet var skuffende, men det var ikke uventet etter all den julingen vi fikk av fallet i malmprisene. De gikk ned så det hylte, fra 185 dollar til 37 dollar i fjor, forklarer konsernsjef Frode Nilsen overfor Byggeindustrien.

Saken var først omtalt i Dagens Næringsliv, og avisen nevnte i tillegg til det kraftige prisfallet på jernmalm, at LNS også hadde et betydelig utestående krav kroner overfor Statkraft i forbindelse med utbyggingen av Røssåga-kraftverkene i Nordland.

Her har LNS tatt alle kostnader, men kun ført inntekter for 20 millioner kroner.

– Det har vært betydelige tap på Røssåga. Vi fikk en oppmannskjennelse som ga oss rett i mye, men Statkraft har ikke akseptert denne, så det er mulig saken havner i voldgiftsretten, sier Nilsen.

Satser på Grønland

I tillegg, skriver Dagens Næringsliv, tapte LNS 51 millioner kroner i 2015 på konkursen i det grønlandske rubingruveselskapet True North Gems Greenland.

Nilsen vedgår at konkursen medførte tap for LNS, men den muliggjorde også en større satsing på Grønland for det nordlige anleggskonsernet.

– Vi har måttet ta en del tap på True North Gems Greenland, men samtidig har vi nå styrket vår stilling på Grønland betraktelig, og vi har overtatt konkursboet. Vi har hatt en betydelig bedre drift i år enn i fjoråret, sier han.

– Optimist

I løpet av 2016 så langt har det omtrent 1.000 mann sterke konsernet redusert bemanningen med rundt 100 ansatte og gjennomført en rekke tiltak for å effektivisere driften,

– Vi har kuttet kostnader betydelig på gruvedrifta, og vi er i full gang med omstruktureringer som vi allerede ser bærer frukter. Nå ligger også malmprisen på godt og vel 70 dollar, og det er meget gode priser for oss, sier han.

I tillegg til opptrappingen på Grønland, har LNS også vokst kraftig på Island, hvor LNS Saga i fjor ble landets største entreprenør.

– Vi regner med at mellom en fjerdedel og en tredjedel av omsetningen vår i år blir på Island. Der har vi ganske mye å gjøre nå. Alt i alt er det absolutt god grunn til å være optimistisk nå, sier Nilsen.