LKAB-prosjekt i Narvik til Bjørn Bygg

Peabs datterselskap Bjørn Bygg har fått i oppdrag å bygge nytt silobygg for mineralkonsernet LKAB i Narvik.

For å effektivisere sitt lastesystem for blandingsmineralet olivin, skal Bjørn Bygg oppføre et silobygg som laster olivin direkte i togvogner på vei til Kiruna i Sverige.

I tillegg skal det settes opp et bygg for lasting ved sjøen, og et transportbånd derfra til silobygget. Servicebygg, fundamentering for transportsystem, riving av eksisterende konstruksjoner samt havnelager inngår også i entreprisen.

- Dette er det første oppdraget vi har for LKAB, og vi er veldig fornøyde med den positive dialogen vi har hatt så langt. Byggingen er i all hovedsak betongbasert, og vi sysselsetter totalt tolv mann på jobben, sier adm dir Arild Østgård i Bjørn Bygg.

Kontrakten har en verdi på om lag 30 MNOK. Byggetiden er ca 14 måneder. Arbeidene starter umiddelbart.