Foto: Litex

Foto: Litex

Litex og Norac Badekabiner med samarbeid om prefabrikerte våtromskabiner

Membransystemprodusenten Litex AS og kabinleverandøren Norac Badekabiner har inngått en samarbeidsavtale som strekker seg frem til 2025. Avtalen innebærer leveranser til cirka 2.000-2.500 bad i året.

- Litex er en kjent merkevare med godt omdømme i det norske markedet. Det er blitt veldig

Magnus David Weum. Foto: Norac

Magnus David Weum. Foto: Norac

godt mottatt av våre kunder at vi har gått over til å benytte Litex membranplate-systemet i våre prefabrikkerte bad, sier prosjektsjef Magnus David Weum i Norac i en pressemelding.

- Rent produksjonsmessig får vi med Litex-systemet en renere installasjonsprosess, mer forutsigbar og jevn kvalitet på produktene, samt at vi sparer tid i selve monteringsfasen. Å bruke Litex-systemet på et prefabrikkert bad er ikke vesentlig forskjellig fra måten man bygger bad på stedet, utdyper Weum.

Når en eurotrailer fylles opp med Litex-produkter ved fabrikken i Sandefjord og setter kursen mot Noracs produksjonsanlegg i Panevėžys i Litauen, har den plass til membranplater tilsvarende cirka 150 bad.

- Litex har vært med til fabrikken i Litauen og stått for produktopplæring av Noracs produksjonsmedarbeidere, kvalitetssikret montasjemanualer og står for løpende med teknisk bistand, heter det i meldingen.

Jørn Helle. Foto: Litex

Jørn Helle. Foto: Litex

Avtalen mellom Litex og Norac er i første omgang frem til 2025, og omfatter cirka 2.000-2.500 bad per år. For Litex innebærer dette en omsetning på cirka 50 millioner kroner i løpet av avtaleperioden.

- De fordelene man opplever med Litex når man bygger et vanlig bad blir egentlig forsterket og forstørret når man jobber industrielt, sier daglig leder i Litex, Jørn Helle.