Liten nedgang i industrien

Sesongjusterte tall viser en liten nedgang for industrien fra januar til februar i år. Nedgangen er på 1 prosent sammenlignet med i fjor.

Nærings- og nytelsesmiddelindustrien har hatt en nedgang. Dette henger sammen med endringer innenfor produksjonen av fôr. Produksjonen av innsatsvarer har hatt ein liten økning. Dette er knyttet til endringer innanfor kjemiske råvarer. Det har ellers vært en økning i trelast og trevareindustrien og i gummivare- og plastindustrien. Innenfor verkstadnæringene er det bare mindre endringer. Fra februar 2001 til februar 2002 Nærings- og nytelsesmiddelindustrien har ellers hatt en svak utvikling siden februar i fjor. Dette er mellom annet knyttet til produksjonen av fisk og fiskevarer. Produksjonen av innsatsvarer har fremdeles hatt en svakere utvikling enn investeringsvarer. Oljeplattformer trekker opp aktiviteten innenfor investeringsvarer mens treforedling sørger for nedgang i produksjonen av innsatsvarer, heter det i en pressemelding fra SSB.

Produksjonsindeksen for industrien. Februar 2002. Prosentvis endring
Ukekorrigert1Sesongjustert
 Feb. 2001-feb. 2002Jan. 2001-feb. 2001 -
jan. 2002-feb. 2002
Jan. 2002-feb. 2002Forrige 3 md.
Totalindeksen3,81,81,11,6
     
Olje- og gassutvinning12,05,53,20,2
Industri-1,1-0,4-0,4-1,1
Kraftforsyning-7,7-2,9-11,612,3
     
Etter varetype    
Innsatsvarer-2,9-3,61,0-1,5
Investeringsvarer1,61,9-0,6-0,8
Konsumvarer-1,90,8-4,51,3
Energivarer8,63,52,61,6
1 Omregnet til standardmåned og korrigert for ulike tall arbeidsdager per uke.