Liten nedgang i boligbyggingen

I årets to første måneder er det igangsatt bygging av 4 278 boliger, mot 4 527 boliger i samme periode i fjor. Dette er en nedgang på 6 prosent. Trendkurven viser en forholdsvis stabil boligbygging, viser tallene fra SSB.

Akershus og Hordaland har flest igangsatte boliger i januar og februar med henholdsvis 648 og 533 boliger. Deretter kommer Oslo og Rogaland med 403 og 399 boliger. Nedgang i igangsetting av andre bygg I januar og februar i år er det igangsatt 707 100 kvadratmeter bruksareal til andre bygg enn boliger. Igangsetting av annet enn boliger har dermed gått ned med 9 prosent fra de to første månedene i fjor. Igangsetting av andre bygg enn boliger er høyest i vestlandsfylkene Rogaland, Møre og Romsdal og Hordaland. Disse fylkene har igangsatt henholdsvis 82 400, 72 500 og 67 700 kvadratmeter bruksareal til annet enn boliger. Industrien er den næringen som har høyest igangsetting av bygninger med 138 000 kvadratmeter bruksareal, en økning på 14 prosent fra samme periode i fjor.