Ifølge ukestatistikken fra Nav over antall arbeidssøkere i Norge er 93.318 menn registrert som enten helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere i uke 23. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ifølge ukestatistikken fra Nav over antall arbeidssøkere i Norge er 93.318 menn registrert som enten helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere i uke 23. Foto: Vidar Ruud / NTB

Liten nedgang blant arbeidssøkere i Norge

I uke 23 var det registrert 175.733 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 6,2 prosent av arbeidsstyrken.

Ukens arbeidsøkerstatistikk fra Nav viser samtidig at det i uke 23 er 4.213 færre arbeidssøkere sammenlignet med uke 22.

Ser man på hvor mange kvinner som er registrert som enten helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere er tallet 82.415. Hos menn ligger tallet noe høyere – 93.318 søkere.

Viken topper

Ser man på hovedtallet for begge kjønn, fordelt på alder, så er det de i aldersklassen 30 til 39 år, som utgjør den største delen av helt ledige arbeidssøkere med 26.402 personer. Av disse er 14.012 menn og 12.390 kvinner.

Viken er det fylket i landet som har flest helt ledige og delvis ledige arbeidssøkere, med henholdsvis 23.185 og 18.597 søkere.

Nordland er fylket med færrest helt ledige og delvis ledige arbeidssøkere med 2.591 og 2.088 registrerte søkere hos Nav.

Størst andel butikkarbeidere

Ser man på yrker er det butikk- og salgsmedarbeidere som utgjør størst del av helt ledige arbeidssøkere med 10.376.

Jordbruk, skogsbruk og fiske er de yrkene som har færrest andel registrerte hos Nav med 945 arbeidssøkere i uke 23.