Lintho Steinmiljø 20 år

Lintho Steinmiljø har, som Norges første spesialiserte belegningssteinsentreprenør, 20 års jubileum i 2011.

Samtidig runder Lintho Steinmiljø 2.000 000 kvadratmeter med belegningssteinsdekker.

Dette kommer de til å markere på sin stand på Leverandørmartn under Anleggsdagene 2011, som går av stabelen 18. – 20. januar.

Lintho Steinmiljø skriver i en melding at belegningssteinsbransjens utvikling i stor grad har vært styrt av produsenter og entreprenører, og Lintho Steinmiljø AS har hatt en stor rolle i denne utviklingen. Lintho Steinmiljø har levert sine produkter til både havner, parkeringsanlegg, terminaler, containeropplag og verksteder og bruksområdene øker stadig.

Det foregår en kontinuerlig utvikling internasjonalt, og Norge følger på de trender som råder der ute. Etter mange år der målet har vært å befeste belegningssteinens posisjon som et sterkt toppdekke ved prosjekt- og industriarealer, ser vi nå at nyvinninger er på vei inn også i det norske markedet.

Økt fokus på miljø i det offentlige rom skaper nye behov: Belegningssteinsbransjen er nå like ved å introdusere så vel tette som permeable dekker, og slik vil man møte de utfordringene klimaendringer og miljøhensyn har med seg. Når betong også er et miljøvennlig alternativ til feks. asfalt, så har vi sterk tro på at markedet vil favne om de nye løsningene, skriver belegningssteinsentreprenøren.

Lintho Steinmiljø kan røpe at det nå arbeides med å etablere et eget fagforum for bransjen; Kompetanseheving, kunnskapsbase, fagmiljø er stikkord for målsettingen, og 2011 vil være året dette fagforumet får sin offisielle introduksjon.

Dette viser at vi er på vei inn i en ny tidsalder med belegningsstein i Norge. De neste 20 årene vil bli meget spennende, uttaler Lintho Steinmiljø.