Dansk Center for Partikelterapi ved Aarhus Universitetshospital er et eksempel på LINKs skandinaviske arbeid med sykehusbygg. Nå satser de for alvor i et mer internasjonalt marked. Illustrasjon: LINK Arkitektur

LINK med ny internasjonal sykehussatsing

LINK Arkitektur starter opp med en ny forretningsstrategi med globalt fokus på helsefremmende arkitektur.

Det skriver LINK Arkitektur i en pressemelding tirsdag.

Det tverrfaglige skandinaviske sykehusteamet i LINK Arkitektur har, ifølge meldingen, bygget opp en solid kompetanse innen helsefremmende arkitektur, blant annet gjennom prosjektene Nytt Sykehus Drammen, Hammerfest sykehus, Rikshospitalet i Oslo, Helsingborgs Lasarett, Nytt Akutsjukhus i Västerås, Rigshospitalets Nordfløy i København og nytt Aalborg Universitetshospital.

LINK er allerede involvert i prosjekter i Midtøsten og Afrika, men med den nye satsningen tar selskapet et strategisk skritt mot å bringe den skandinaviske kompetansen ut i verden, skriver de i pressemeldingen. I forretningsstrategien står nå utdypende markedsanalyser samt etablering av eksterne partnerskap for tur.

– Vi gleder oss til å bidra med vår kompetanse internasjonalt og vil fokusere på nye markeder i Europa, Midtøsten, Afrika og Nord-Amerika. Jeg er overbevist om at vår kjernekompetanse innen kliniske sykehusbygg, kombinert med vår solide erfaringsbase og en spesiell humanistisk tilnærming til helende arkitektur, gir oss en unik mulighet til å ta en sterk posisjon, også utenfor Skandinavia, sier Mikael Pontoppidan, markedsdirektør i LINK Arkitektur.

Som en del av det internasjonale initiativet blir selskapet også med i et nyetablert nettverk av rådgivere, IDeA Network.