Lillehammer vannverk

Prosjektleder Henrik Stokkebek i Evensen & Evensen (t.v) og prosjektleder Lars Philip Olaussen i Lillehammer kommune, har samarbeidet godt i prosjektet.

Lillehammer kommune har investert i nytt vannverk budsjettert til 250 millioner kroner. I slutten av mars er det klart for prøvedrift.  

Fakta

Sted: Lillehammer

Prosjekttype: vannbehandlingsanlegg

Areal: 3.800 kvadratmeter

Totalkostnad: 253 millioner kroner

Generalentreprise eks. mva: 120 millioner kroner

Byggherre: Lillehammer kommune

Generalentreprenør: Ø.M. Fjeld - Evensen og Evensen

Konsulent: Sweco

Sideentreprise prosessanlegg: ENWA PMI

Underentreprenører og leverandører: Gjerdalen Entreprenør l FS Betong l GK Elektro l GK Rør l GK Inneklima l Demanor l Mjøsplan l Skonto Prefab lElverum Blikkenslagerverksted l Brødrene Midthaug l Edvin Hansen l Ragnvald Moe l Moelven Limtre l Lett-Tak Systemer l Murmestre Delphin og Klashaugen l Hæhre Gulvstøp l Mylift og Borud Stillas l KIS Øst l Skonto Prefab 

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Prosjektleder Lars Philip Olaussen i Lillehammer kommune er fornøyd med gjennomføringen av prosjektet, og han opplyser til Byggeindustrien at totalkostnaden for det nye vannverket kommer innenfor den avtalte bevilgningen på 253 millioner kroner.

– Prosjektet har gått bra både med tanke på kvalitet, HMS og fremdrift. Det har vært et godt samarbeid mellom partene, og vi føler vi har klart å løse utfordringer knyttet til korona og smittevern på en tilfredsstillende måte, oppsummerer Olaussen.

Gikk for helt nytt vannverk

Lillehammer kommunes nye vannverk på Hovemoen står klar til prøvedrift rundt ni år etter at Mattilsynet påla kommunen å gjøre tiltak, fordi manganverdiene i drikkevannskilden overstiger tillatte verdier i drikkevannsforskriften. Det høye manganinnholdet i vannet gjør også at blir avleiringer i ledningsnettet som ved jevne mellomrom løsner fra ledningene og gir misfarget drikkevann hos abonnentene, ifølge Olaussen.

– Etter at pålegget om tiltak fra Mattilsynet kom i 2012, ble det vurdert å bygge på eksisterende vannverk. På grunn av risiko og sårbarhet under byggeperioden, og også relativt liten forskjell i kostnad falt kommunen ned på å bygge et helt nytt vannverk. Vi beholder drikkevannskilden som er A-klassifisert, men vi må utvide vannbehandlingen for å fjerne manganet før vi sender vannet ut til abonnentene, forteller Olaussen.

To hovedkontrakter

Lillehammer kommune valgte å detaljprosjektere vannverket før utlysning og har brukt Sweco på rådgiversiden. Byggherren gikk for en entreprisemodell med to hovedkontrakter. Ø.M. Fjeld-selskapet Evensen & Evensen vant generalentreprisen på alle byggetekniske fag, samt koordinering av HMS og fremdrift, og EMVA PMI har hatt ansvaret for en egen entreprise på leveransen av det prosesstekniske anlegget.

– Vi skrev kontrakter i mai og juni 2019 og etter 20 måneders byggetid er det oppstart prøvedrift i slutten av mars. Det er som avtalt, sier Olaussen.

Stor kontrakt

Evensen & Evensen sin kontrakt har en verdi på 120 millioner kroner eksklusive moms, og var selskapets største noen sinne da den ble inngått i 2019. Det er faktisk tredje gangen Evensen & Evensen har bygget nytt vannverk for Lillehammer kommune (1955, 1982, 2021).

– Evensen & Evensen feiret 100 års jubileum i fjor, og vi synes det har vært morsomt å ha en stor og spennende jobb som denne i jubileumsåret, forteller prosjektleder Henrik Stokkebek i Evensen & Evensen.

Stokkebek jobbet tidligere på driftssiden ved Nedre Romerike Vannverk og Avløpsselskap, og var en naturlig prosjektleder da selskapet vant generalentreprisen på byggetekniske fag.

– Jeg hadde lite erfaring fra entreprenørsiden så det var spenstig å hoppe rett inn i dette prosjektet, men det har vært både spennende og gøy, sier Stokkebek.

Lars Philip Olaussen i Lille-hammer kommune, mener prosjektet har dratt nytte av at entreprenørens prosjektleder har erfaring med drift av vannverk.

– For oss som byggherre har det vært positivt å forholde oss til en entreprenør som har en grunnleggende forståelse for de ulike oppgavene som ligger i et spesielt prosjekt som dette. Det har ikke minst vært viktig med tanke på koordineringen av fag, sier han.

Vannbehandlingen har vært førende for utformingen

Lillehammer kommunes nye vannverk har et areal på 3.800 kvadratmeter fordelt på to og tre etasjer. Anlegget huser i hovedsak 15 plasstøpte vannbasseng, pumpehall, verksted, garasje, tekniske rom, laboratorium og personalavdeling.

– Vannverket regnes som kritisk infrastruktur med alt det medfører under planlegging og bygging. Det er på mange måter vannbehandlingen og dimensjonering av nødvendig kapasitet på denne som skaper arealet og byggets utforming, sier Olaussen.

– De som skal drifte vannverket fra kommunen har vært mye involvert i planleggingen. Vi har også besøkt og hentet referanser fra andre vannverk i både Norge og Sverige. Det var viktig for oss å skaffe erfaring på samme type vannbehandling og vi har fått gode innspill på entrepriseformer, tekniske løsninger og arealbehov, tilføyer han.

Betongen

Det er den lokale betongentreprenøren FS Betong som har plasstøpt blant annet 15 vannbassenger i en underentreprise for Evensen & Evensen. Betongkontrakten har en verdi på rundt 30 millioner kroner og har omfattet 3.500 kubikkmeter betong og cirka 530.000 kilo armering.

– Det har fungert veldig bra med FS Betong. De har holdt fremdriften og tetthetsprøvene vi har gjort av vannbassengene viser at de også har levert den rette kvaliteten, sier Henrik Stokkebek.

Omfattende HMS-tiltak

Prosjektlederen trekker frem at det å bygge vannbassenger i betong med dybder på opptil 5-6 meter har medført både spesielle og omfattende HMS-tiltak i prosjektet.

– Vi har i praksis hatt en eller to mann som bare har drevet med midlertidig sikring og tiltak for FS Betong og andre underleverandører. En av HMS-utfordringene var å sikre at arbeiderne kom seg enkelt opp av bassengene hvis noe skjedde. Løsningene ble å heise inn lifter som sto i bassengene, forteller Stokkebek.

Lars Philip Olaussen opplyser at prosjektet har hatt to fraværsskader på underentreprenører fordelt på over 100.000 arbeidstimer.

– Det er to skader for mye, men vi som byggherre må allikevel si oss fornøyd med den innsatsen som er lagt ned i sikringen av prosjektet, sier han.

Fokus på trebruk

Byggherrens prosjektleder trekker også frem trebruken i prosjektet. Lillehammer kommunes nye vannverk har trepanel i fasadene og innvendig er det både takbjelker og en del vegger i massivtre. Ifølge Olaussen er trebruken et svar på en lokalpolitisk beslutning om økt bruk av tre i kommunale prosjekter.

– Vi har brukt så mye massivtre som det lar seg gjøre i denne typen bygg. Det blir en egen atmosfære innvendig når man bruker tre, og det gjør seg også veldig godt med tre i utvendige fasader, fastslår han.