Likeverd på byggeplassen

I de fleste næringer og bransjer vil det kunne oppstå uheldige situasjoner og hendelser som ikke skal skje - og som ikke kan godtas. Da er det viktig å ha et apparat på plass som kan ta tak i varslene - og gjennomføre de nødvendige tiltak.

Det er nå halvannet år siden Metoo-kampanjen virkelig tok av i USA, og etter hvert spredte seg over hele verden, gjennom ulike næringer, bransjer – og samfunnslag. Den fant mot slutten av 2017 også veien til den norske byggenæringen. Vi liker å tro at byggenæringen her hjemme er kommet langt med tanke på likestilling samt toleranse for både ulike kulturer og seksuell legning. I hovedsak er dette også noe som stemmer – de fleste er åpne og imøtekommende – og bryr seg om mennesker og arbeidskollegaer - og ikke hvilket kjønn eller bakgrunn man ellers måtte ha. Det er likevel rom for forbedring - for det forekommer også hendelser som ikke skal skje.

Dette kan være både bevisste og kalkulerte handlinger og uttalelser som er ment å støte og såre – men dette kan nok minst like ofte ha sin bakgrunn i ubetenksomhet eller likegyldighet. Ikke minst gjelder dette hvordan man behandler og omtaler kvinnelige kollegaer i byggenæringen. Spesielt kan miljøet ute på byggeplassen innimellom være røft. Samtidig har utviklingen gått raskt de siste årene – og det som kanskje tidligere ikke ble tatt videre, vil i dag slås ned på. Dette gjelder også for de som på en eller annen måte deltar i eller observerer uønsket oppførsel - men som velger å ikke gjøre noe med dette.

Vi tror ikke byggenæringen er noe verre enn andre næringer – men næringens oppbygging gjør enkelte ekstra sårbare.

Mandag fortalte Byggeindustrien at Statsbygg nå har tatt tak i uønskede hendelser på Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum. Her meldte to unge kvinner ifra om uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen. Dette medførte at Statsbygg har startet opp en ny holdningskampanje med fokus på likeverd og trygghet. Sammen med LO, AF Gruppen og Caverion, har Statsbygg utviklet en tydelig holdningskampanje som skal brukes videre i andre statsbyggprosjekter. Her han man helt klart tatt tak i dette, noe som er positivt – og et eksempel til etterfølgelse. Det finnes helt sikkert flere lignende eksempler rundt om i landet – og vi håper dette også er forhold som blir tatt videre – slik at alle skal føle seg verdsatt, velkommen – og ikke minst at alle skal trives ute på jobb i byggenæringen.

Næringen trenger alle de flinke hodene og hendene som finnes - og man har rett og slett ikke råd til å gå glipp av kompetansen som finnes ute i bedriftene, eller som er på vei inn i bygg og anlegg, på grunn av usunne og gammeldagse holdninger. Dette handler om utvikling av en sunn kultur. Ting har definitivt bedret seg de senere årene – men det er likevel et stykke igjen å gå før man har kommet langt nok. I en så stor og bred næring vil det alltid kunne oppstå uønskede hendelser - det jobber flere hundre tusen personer innen hele verdikjeden – men hva næringen vil bli målt på, er hvordan man tar grep når uønskede hendelser oppstår – og ikke minst hvordan man aktivt jobber for å motvirke slike holdninger.

Det er heller ikke bare enkeltpersoner og selskaper som rammes - men en hel næring som blir berørt – og derfor er det også så viktig at hele næringen står sammen for å hindre at uønskede hendelser, stigmatisering av enkeltpersoner og grupper, oppstår. Vi trenger enda mer mangfold innen bygg og anlegg.