Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og vei i Vestland fylkeskommune (t.v) og daglig leder Ann-Kathrin Storhaug Von Rappe i Lesja Bulldozerlag, signerte kontraken på veidelen av bruprosjektet i Solund kommune.

Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og vei i Vestland fylkeskommune (t.v) og daglig leder Ann-Kathrin Storhaug Von Rappe i Lesja Bulldozerlag, signerte kontraken på veidelen av bruprosjektet i Solund kommune.

Foto: Vestland fylkeskommune.

Lesja Bulldozerlag sikret seg veikontrakt på Vestlandet

Vestland fylkeskommune har signert kontrakt med Lesja Bulldozerlag. Entreprenørselskapet fra Innlandet skal bygge tilkomstveiene i bruprosjektet Ytre Steinsund bru i Solund kommune.

Bruprosjektet Ytre Steinsund bru er delt inn i en veientreprise og en bruentrepriser. Kontrakten Lesja Bulldozerlag AS har underskrevet med Vestland fylkeskommune, omfatter byggingen av 4,8 kilometer ny tofeltsvei, riggområde, og nytt kryss ved Daløy og Nåra.

Arbeidet med veientreprisen vil starte i månedsskiftet september/oktober, og skal være ferdig innen våren 2024. Kontraktssummen er i underkant av 98 millioner kroner uten merverdiavgift, opplyser Vestland fylkeskommune i en melding.

– Lesja Bulldozerlag er en ny aktør for oss her i fylket, men vi ser fram til et godt samarbeid. Nå gleder vi oss til å komme i gang, sier prosjektleder Helge Follevåg i Vestland fylkeskommune.

Byggherren opplyser at det skal bygges vei på øyene Sula og Ytre Sula, og veien vil gå både i skjæring og på fylling. Den nye veien kobles på fylkesvei 606 rett nord for Daløy ferjeleie og på fylkesvei 5591 vest for Nårøyna.

Selve bruentreprisen inneholder en 840 meter lang bru som skal erstatte ferjesambandet Daløy– Haldorsneset. Dette blir en fritt frambygg-bru, som skal krysse over flere holmer, og der det største spennet blir 240 meter.

Brukontrakten skal lyses ut i løpet av 2022, med planlagt oppstart i slutten av 2023.

Bru- og veiprosjektet vil gi innbyggerne et fast og døgnåpent samband til Ytre Sula og kommunesenteret Hardbakke, skriver Vestland fylkeskommune i meldingen.