Lerum Brygge

Ill. Ill. Arkitektkontoret 4B/3D EstateIll. Arkitektkontoret 4B/3D EstateIll. Arkitektkontoret 4B/3D EstateIll. Arkitektkontoret 4B/3D EstateIll. Arkitektkontoret 4B/3D EstateFoto: NordrIll. Arkitektkontoret 4B/3D EstateIll. Arkitektkontoret 4B/3D EstateIll. Arkitektkontoret 4B/3D Estate
Arkitektkontoret4B

Arkitektkontoret4B

Veidekkelogo

Veidekkelogo

Nlogo

Nlogo

Sagstuenlogo

Sagstuenlogo

Nordanlogo

Nordanlogo

Protanlogo

Protanlogo

Faslogo

Faslogo

GKlogo

GKlogo

Ved sjøkanten i Sogndal er nå Lerum Brygge AS/Nordr og Veidekke Entreprenør i full gang med å bygge ut boligprosjektet Lerum Brygge. Første byggetrinn er ferdig innflyttet i det som er i ferd med å bli et landemerke i vestlandsbygda.

Fakta

Sted: Sogndal

Prosjekttype: Leiligheter

Areal: 10.300 kvadratmeter BRA bolig (alle tre blokker)

Byggherre: Lerum Brygge AS (som eies av Nordr og flere investorer)

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktsum over betongdekke/ peler: 290 millioner kroner eks. mva.

Ark: Arkitektkontoret 4B

LARK: Norconsult

Rådgivere: RIB, RIG, RIV: Norconsult l RIV rør: Skår VVS l RIE: Holen Installasjon og Sogn Elektro l RIV Vent: GK

Underentreprenører og leverandører: Tømrer: Tharaso l Stålkonstruksjon: Daco lRømningstrapp: Ipoa l Rekkverk: Sagstuen l Anleggsgartner: Anleggsgartnar Baarøy l Kledning: Woodify l Betongelementer: NOBI l Ferdigbetong: Blanderiet l Peling: Fundamentering l Grunnarbeid: FS Anlegg l Lås og belag: Låssenteret l Taktekking: Protan Entreprenør l Kjøkken: Sigdal l Dører: Swedoor l Heis: ThyssenKrupp l Bodvegger: Troax l Riving: Veidekke Riving l Maler: Øvrebø Fargehandel l Port: Assa Abloy l Sedumtak: Blomstertak l Glassfasade: John Holvik l Takkonstruksjon: Lett-tak l Vinduer: Nordan

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Sogndal er et regionsenter som over mange år har opplevd kraftig vekst som har bidratt til å holde et jevnt høyt press i boligmarkedet. Dette har medført stor etterspørsel etter sentrumsnære boliger i ulike størrelser, og en rekke prosjekter har de senere årene sett dagens lys. Med mange tilflyttere er det likevel behov for flere boliger, noe som har medført at Nordr har opplevd stor interesse rundt det største boligprosjektet i bygda, Lerum Brygge.

– Vi har helt siden planleggingen av dette prosjektet opplevd stor interesse fra omgivelsene. Dette viste igjen også i salgstallene. Første byggetrinn gikk raskt unna, og ble solgt ut på kort tid. Andre byggetrinn, blokk B, er nå så å si utsolgt, og vi la nylig ut tredje og siste byggetrinn, blokk C. Vi merker nå, som i resten av landet, at markedet er noe roligere, men det gjennomføres fortsatt salg og vi solgte nylig flere enheter i det siste trinnet, så det er bra ut, sier Leif Henning Øyre, prosjektleder i Nordr. Han er ekstra glad for at det er en god miks av ulike aldersgrupper av kjøpere.

– Det er både voksne kjøpere som har flyttet fra sine eneboliger, men også en rekke yngre kjøpere og barnefamilier, noe som gir en god miks i prosjektet, mener Øyre.

Kort byggetid

Øyre har fulgt prosjektet siden 2019. Denne utbyggingen er noe mange har ventet på i Sogndal i årevis. Det er et prosjekt mange har snakket om, men man var avhengig av å finne en god løsning for å frigjøre den attraktive tomten ved sjøkanten. Som navnet tilsier, lå tidligere deler av produksjonslokalene til Lerum Fabrikker på tomten ved kaien. Tidligere var dette også hovedlokasjonen til hjørnesteinsbedriften. Her er det produsert saft og syltetøy gjennom flere årtier. Men gjennom et samarbeid mellom Veidekke og Lerum fant man en løsning der Lerum flyttet produksjonslokalene til det eksisterende fabrikkanlegget på Kaupanger slik at tomten da kunne frigjøres til boligformål. Denne avtalen ble landet i 2016, og dermed startet planleggingen for boligutviklingen for fullt, da gjennom Veidekke Eiendom som underveis i planleggingsarbeidet ble til Nordr, som videreførte arbeidet. De har også med seg flere lokale investorer i utbyggingen av prosjektet.

Nordr kontraherte Veidekke Bygg Sogn og Fjordane til totalentreprisene med å bygge ut prosjektet, som skjer i tre ulike trinn og tre kontrakter. Utbyggingen gjennomføres av samme prosjektorganisasjon og de fleste samarbeidspartnere, under ledelse av prosjektleder Knut Bukve i Veidekke Entreprenør.

Og selv om det tok noen år å planlegge storutbyggingen, har selve utbyggingsfasen gått raskt.

– I nærområdet var det nok mange som trodde og forventet at dette vil bli en byggeplass i mange år, men det har gått raskt, noe flere også har påpekt rundt oss, sier Øyre.

Kontrakten mellom Nordr og Veidekke Entreprenør for bygging av blokk A som første byggetrinn ble signert i september 2020. Arbeidet med å rive det store fabrikk- og lageranlegget var utført som egen entreprise i forkant av dette.

– Det var en nokså stor rivejobb, som ble utført av Veidekkes riveavdeling. Det var en kombinasjon av gamle fabrikklokaler i betong og lagerbygg med sandwichpaneler, sier Bukve. Deler av lagerbygget ble satt opp igjen og gjenbrukt av SIMAS, det interkommunale avfallsselskapet i regionen.

Det ble gjennomført relativt omfattende forundersøkelser av tomtearealet for å kartlegge hva som befant seg i grunnen før grunnarbeidene tok til, slik at de ikke fant de store overraskelsene underveis.

– Det er ofte slik at man kan støte på noen utfordringer når man starter å grave på gamle industritomter, men det gikk i utgangspunktet greit her, sier Bukve og Øyre.

Hele tomten er pelet. Det ble benyttet omtrent 200 betongpeler på 25-35 meter under blokk A og blokk B. Under blokk C har er det satt ned omtrent 60 mikropeler injisert med betong med tilsvarende lengder som for blokk A og B.

Hele kaiområdet er hevet med rundt 1,4 meter, og over pelene er det støpt en bærende grunnplate i betong. I underetasjen i både blokk A og blokk B er det et felles parkeringsanlegg. Det er også etablert en parkeringskjeller mellom blokk B og blokk C for det siste byggetrinnet, som samlet gir en kapasitet på 85 parkeringsplasser.

– Hele grunnarbeidet og arbeidet med garasjeanlegget gikk som planlagt. Vi har egen betongavdeling i Veidekke her i Sogn, så dette arbeidet ble i stor grad utført av egne fagarbeidere, hvor vi også har hatt med oss flere lærlinger underveis. I de øvrige fagene har vi i hovedsak benyttet oss av underentreprenører, der de fleste har lokal tilhørighet og hvor mange også er selskaper vi har jobbet med tidligere, legger Bukve til.

115 leiligheter

Blokk A er på sju etasjer pluss parkeringskjeller. I deler av første etasje skal det etableres en næringsvirksomhet, der ønsket er å få inn en kafé eller en form for restaurant, mens resten av første etasje og de seks øvrige etasjene består av leiligheter av ulike størrelse.

– Det er totalt 43 leiligheter i blokk A, som varierer fra 38 til 115 kvadratmeter i størrelse, som er fordelt på to, tre, fire og femroms leiligheter. Alle, foruten en enhet, har egne balkonger eller markterrasse, og det har vært tilvalg med parkeringsplass på enkelte av enhetene, forteller Øyre.

Totalt skal det bygges ut 115 leiligheter i hele prosjektet, fordelt på de tre blokkene med 43 leiligheter i blokk A, 45 leiligheter i blokk B og 27 ledigheter i blokk C. Blokk A er på sju etasjer, blokk B på seks etasjer og blokk C på fem etasjer.

– Arkitekten i prosjektet, Arkitektkontoret 4B, har utformet byggene slik at det blir en nedtrapping fra blokk A mot blokk C, som gjør at prosjektet får en mindre dominerende utforming. I tillegg er alle de tre blokkene tegnet slik at de trappes ned på baksiden, og dermed åpner det seg opp for gode solforhold for leilighetene på baksiden, samtidig som det gir et dempet inntrykk for bebyggelsen på baksiden av prosjektet, legger Øyre til.

Prosjektet er i stor grad reist med plasstøpt betong.

– Vi har en bærende betongplate på peler, bæresystem i plasstøpt betong og stålsøyler. Etasjeskillerne er utført i plattendekker som er påstøpt på stedet. Heis- og trappesjakter er plasstøpte. Det er benyttet plassbygde bindingsvegger med ytterfasader av behandlet termofuru, sier Bukve. Balkongene er kledd med plater. Det benyttes for øvrig baderomskabiner i alle byggetrinn.

Takene er membrantekket, hvor det også er etablert sedumbeplantning, noe som går igjen på alle tre byggetrinnene. På blokk C vil det også bli etablert en felles takterrasse for denne blokken.

De beskriver standarden som god, og det er gitt muligheter for flere tilvalg.

– Noen har gått for en løsning som lå som standard i prosjektet mens andre har benyttet seg av mange tilvalg, kommenterer Øyre.

– Vi har også lagt ned store ressurser i uteområdene, for å skape gode utearealer og møteplasser. Prosjektet ligger helt ved sjøkanten, og fjordstien i bygda går nå forbi rett på fremsiden av de tre blokkene. Denne er også forlenget med en bru over Dalaelvi, som gir brukerne helt nye muligheter. Området foran blokkene er åpent for alle, og det samme er et amfi vi har etablert ved inngangspartiet ved blokk A, hvor folk kan nyte nærheten til sjøen, legger Øyre til. Det er også etablert et lekeområde på tomten. Det planlegges elles en flytebrygge, hvor beboerne vil kunne få anledning til å kjøpe seg inn med en egen båtplass.

Krevende periode

Både Øyre og Bukve foreller om en god, men likevel krevende, byggeperiode.

– Vi startet opp med byggearbeidene i prosjektet i september 2020, altså like etter at koronapandemien slo til. Dette påvirket oss naturligvis i relativ stor grad, med utfordringer både med tanke på bemanning og tilgang på innsatsvarer, sier Bukve. Dette skapte noen utfordringer i forhold til fremdriften, men de klarte likevel å komme i mål til avtalt tid, slik at kjøperne kunne flytte inn i sine leiligheter til avtalt tid i november i fjor.

På det mest hektiske hadde entreprenøren nærmere 60 personer til stede på byggeplassen.

– Det var en krevende byggeperiode, men vi kom i mål på en god måte og vi er godt fornøyde med resultatet. Samarbeidet mellom byggherre og entreprenør har gått veldig bra. Vi har sittet på byggeplassen og fulgt utviklingen i tett samarbeid. Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra kjøperne som har flyttet inn, blant annet gjennom en kundetilfredsundersøkelse som ga veldig god score, forteller Øyre.

Både Bukve og Øyre sier det har vært viktig for dem, som selv bor i bygda, å skape et godt prosjekt.

– Vi skal kunne gå med hevet hode i Sogndal og være kry over det vi har skapt, sier Øyre.

Øyre forteller også at de i næringsarealet i blokk A søker etter en aktør som kan drive et minibakeri eller restaurant

– Dette skal bli en kvalitet for alle som ferdes nede ved fjorden i Sogndal, sier han.

– Vi er veldig godt fornøyde med prosjektet. Dette er en utbygging som blir lagt merke til, og i fellesskap har vi fått til en veldig bra utbygging som vi har fått mange positive tilbakemeldinger på, legger Bukve til.

Selv om blokk A nå er overlevert og tatt i bruk for fullt og blokk B nærmer seg ferdigstilling, gjenstår fortsatt en god del arbeidet i hele prosjektet.

Planen er at blokk B skal ferdigstilles på sensommeren i år, mens blokk C skal bli ferdig til sommeren neste år. Vi er godt i rute fremdriftsmessig, og med så mange solgte enheter, har dette vært et meget vellykket prosjekt så langt, mener Øyre.

Veidekke vil kunne ha nytte av å ta med seg de fleste av samarbeidspartnerne fra trinn 1 til de to siste trinnene, hvor blokkene også har nokså lik utforming skal at man kan dra nytte av erfaringene man har hentet.

– Dette er utvilsomt en stor jobb for Veidekke, men det har gått veldig bra, og vi ligger godt an med tanke på de siste to trinnene, legger Bukve til.


Flere prosjekter