Julie Christine Rekdal (20) er utdannet betongfagarbeider og studerer til byggingeniør på NTNU Gjøvik. Hun er en av flere rollemodeller for Ung i Bygg og Anlegg og skal denne høsten reise rundt og snakke til ungdomsskoleelever om hvorfor de bør velge byggenæringen som karrierevei. Foto: Svanhild Blakstad

Legger ut på turné for å rekruttere flere unge til bygg og anlegg

Denne uken går startskuddet for høstens store rekrutteringsturné for å friste flere unge til å velge en karrierevei innen bygg og anlegg.

Kampanjen Ung i Bygg og Anlegg (UBA) er rettet mot elever på niende og tiende trinn i ungdomsskolen, hvor målet er å inspirere flere til å velge en utdanning innen bygg- og anleggsfag. Ungdomsskoleelever over hele landet vil denne høsten få muligheten til å møte unge rollemodeller som studerer eller jobber innen bygg og anlegg.

Rekrutteringsprosjektet startet i 2018, etter initiativ fra Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) i samarbeid med Statsbygg, Statens Vegvesen, Nye Veier, Bygg21, Bane NOR og alle EBAs medlemsbedrifter.

Ålesund først ute
Turneen starter i Ålesund allerede onsdag 11. september, hvor 250 elever og lærere inntar ColorLine Stadion for å høre hva næringen har å formidle.

– Bygg og anleggsnæringen er en spennende næring med mange muligheter. Dette har vi ikke klart å kommunisere ut til ungdommen, og derfor er arrangement som Ung i Bygg og Anlegg et av flere tiltak som er viktig for oss å gjennomføre lokalt, sier daglig leder Monika Eeg i EBA Møre og Romsdal.

Hun påpeker at dette arrangementet skiller seg fra andre fordi elevene i 9. og 10. klasse får møte fem rollemodeller som har valgt ulike veier inn i bygg og anleggsnæringen.

– Vi kommer tett på elevene, og elevene kommer tett på næringen. Vi håper at vi kan gi dem et nytt blikk på bygg- og anleggsnæringen slik at noen ønsker å velge yrkesfaglig utdanning. Dette er et langsiktig og målrettet arbeid før vi vil se resultatene, sier Eeg.

En av rollemodellene som skal stå på scenen er Julie Christine Rekdal (20), som er byggingeniørstudent ved NTNU på Gjøvik. Hun har fagbrev som betongarbeider og forskalingssnekker etter å ha gått det fireårige YSK-løpet på videregående, som fører frem til både fagbrev og studiekompetanse. I høst startet hun på andreåret på sin bachelorgrad, og sikter seg inn mot en yrkeskarriere i byggenæringen.

– Jeg trives best når jeg kan utføre en tradisjonell forskalingsjobb, sa betonglærling Julie Christine Rekdal, da Byggeindustrien møtte henne på jobb i Bjørvika vinteren 2017. Foto: Svanhild Blakstad

– Helt siden jeg gikk ut av ungdomsskolen har jeg hatt en plan om å bli byggingeniør. Jeg mener jeg vil stå bedre rustet på arbeidsmarkedet når jeg har et fagbrev i bunnen, og dessuten har jeg lært mange praktiske ferdigheter som kommer til nytte på flere områder, sier Rekdal.

Bærumsjenta kombinerte skolegang ved Nesbru videregående skole med læretid og praksis hos betongentreprenøren Stenseth & RS. Hun har vært med på å bygge flere bygg i Bjørvika og på Sørenga. Hun håper at flere unge vil få øynene opp for hvor mange varierte yrkesmuligheter som åpner seg innen bygg- og anlegg.

– Det veldig gøy å kunne peke på et svært bygg og kunne si til venner og kjente: «Dette har jeg vært med på å lage». Dessuten er det gunstig med lønn under utdanning, man stiller sterkt på arbeidsmarkedet og det er gode lønnsutsikter, sier Rekdal – som legger til at det også er gøy og lærerikt og å jobbe på en byggeplass.

Et hav av yrkesmuligheter

Og mulighetene er mangfoldige: Et fagbrev i bygg- og anleggsteknikk gir tilgang til 25 ulike yrker. Med yrkeskompetanse fra videregående skole kan man få tilgang til videre studier gjennom Y-veien. Som lærling får man også lønn under utdanning. I tillegg stiller flere fylker nå med læreplassgaranti.

Til tross for at fjoråret ble lansert som yrkesfagenes år, sank søkertallene i år for første gang siden 2014 på landsbasis. Bygge- og anleggsnæringen har i år 14 300 ledige stillinger, dette er nesten dobbelt så mange som i 2018.

En ny undersøkelse utført av Opinion på vegne av EBA forsøker å kartlegge ungdommenes motivasjon til å søke yrkesfag, samt i hvilken grad informasjon og kunnskap er tilgjengelig for elever og deres foreldre.

Her oppgir kun tre av ti elever at de opplever at skolens rådgivere og karriereveiledere har tilstrekkelig kunnskap om utdanningsmuligheter innen bygg- og anlegg. Dette er en relativ lav andel, spesielt ettersom skolens rådgivere oppgis som den nest viktigste kilden til informasjon om utdanningsvalg.

Med Ung i Bygg og Anlegg håper man å få økt kunnskap og interesse hos ungdomsskolelevene for bygg- og anleggsnæringen.

Foruten Ålesund onsdag vil kampanjen besøke følgende byer:
Bergen 26. september
Tromsø 21. oktober
Namsos 7. november
Kristiansand 21. november.

Komiker og skuespiller Jonis Josef skal lede de to første arrangementene i Ålesund og Bergen.