Legger om rv 30 i Midtre Gauldal

Mesta startet nylig opp arbeidet med omleggingen av rv 30 i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag. Kontrakten med Vegvesenet er på 65 millioner kroner.

Omleggingen av riksveien utenom Fjesetbakkene innebærer bygging av to kilometer ny vei, en 205 meter lang bro over elven Gaula og en kulvert for kryssing med jernbanen. Anlegget skal overleveres Vegvesenet i juni 2008. Ifølge regionsjef Terje Mjøen i Mesta vil oppdraget sysselsette 10 Mesta-ansatte. I tillegg vil underentreprenører bli leid inn til enkelte oppgaver.