Legenes hus

Legenes hus i Oslo har blitt oppgradert til et moderne og åpent kontorbygg som Legeforeningen nå med rette gleder seg til å komme tilbake til.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Rehabilitering kontor

Bruttoareal: 8.400 kvadratmeter

Byggherre: Christiania Torv

Byggherrerepresentant: Aase Prosjekt

Totalentreprenør: Seltor

Kontraktsum eks. mva.: 137,8 millioner kroner

ARK: LOF Arkitekter

IARK: Metropolis

Rådgivere: RIB: Follo Prosjekt l RIBr: Roar Jørgensen l RIV: Asplan Viak l RIV: Energenius l ITB: OK Andersen l RIE: Heiberg & Tveter l RIAKU: Asplan Viak

Underentreprenører og leverandører: Ventilasjon: Energima l Rørlegger: Christiania Rørleggerbedrift l Elektro: Eltera l Bygningsmessige arbeider: CEM l Stålarbeider: Castor l Mur og flis: AK Byggservice l Innredning/Himling/Glass: Creo Nordic l Innredning: Buskerud Spesialinnredning l Gulvsparkling, tepper og gulvbelegg: Gulv & Sparkel l Parkett: Boa Flooring l Storkjøkken: Myhrvold l Heis: Starlift l Løftebord/Vareheis: TKS Heis l Kjøkken: HTH l Solskjerming: Solskjermingsgruppen l Profiler/Foliering: Profilforum l Aluminium og glass: Alutek

Legenes hus i Oslo fremstår i ny, moderne prakt, med nytt glasstak og mye innvendig glass som bringer sollyset inn i hele bygget, og nye kontorer og møterom som lar brukerne av bygget, som i all hovedsak blir Den norske legeforening, nyte en historisk utsikt mot gamle Christiania Torv fra fremtidsrettede lokaler.

Siden august 2019 har totalentreprenør Seltor rehabilitert 90-tallsygget innvendig, og selv om bygget ikke ser spesielt forandret ut utvendig, er det en helt ny hverdag innvendig i Legenes hus.

Prosjektleder Jonny Fjeldstad i Seltor forteller at en av hovedoppgavene i rehabiliteringen har vært å skape følelsen av et åpent bygg. Det har de også lyktes godt med i Legenes hus.

– Det er et helt annet bygg vi sitter i nå enn det vi gikk inn i da vi startet opp i 2019. Det gamle bygget hadde litt labyrintfølelse, med lukkede og innestengte rom, gipsvegger og tette dører. Nå er det mer oversiktlig, og internkommunikasjonen virker mye bedre, forteller Fjeldstad.

Åpent samarbeid og åpent bygg

Rehabiliteringen består ikke kun av en oppfriskning av lokalene. Seltor har også revet en heis- og trappesjakt, samt flere hulldekker i etasjeskillene. De har i tillegg støpt igjen flere dekker, satt inn nye bærekonstruksjoner av stål, bygget et nytt glasstak over det som før var et åpent atrium, samt forsterket eksisterende sjakter i bygget.

Nye fritthengende trapper er også bygget på kryss og tvers i det nye innglassede rommet i midten av bygget.

– I seg selv er ikke trappene komplekse, men det har vært en lang vei frem til resultatet vi har i dag. Man starter med arkitektskissen, men så skal jo uttrykket spille på lag med kostnadene. Vi har jobbet tett og godt med arkitekt, byggherre og leietaker gjennom hele byggeprosessen. Det har ført til raske beslutninger som vi også har vært helt avhengige av for å få til overtakelsesdatoen, sier Fjeldstad.

Lysere fremtid

Prosjektleder Kjersti Nordskog Gudmundsen hos byggherrerepresentant Aase Prosjekt bekrefter også at rehabiliteringen av Legenes hus har vært en god prosess helt siden skissefasen og forprosjektet våren 2018.

– Legeforeningen har holdt til i disse lokalene siden de ble bygget i 1996, men etter hvert trengte de større plass, og har nå tatt i bruk stadig flere etasjer i bygget. Det ble også klart at lokalene trengte en innvendig oppgradering, forteller hun.

Slitne kontorlokaler har blitt oppgradert og åpnet opp til moderne standard, og det tidligere utvendige atriet har fått et nytt glasstak og blitt et naturlig midtpunkt i fornyede Legenes hus.

– Det har blitt et veldig fint rom i bygget. Alle er veldig fornøyde med hvordan det har blitt, og det er veldig synd at koronapandemien gjør at legeforeningen ikke kan ta hele bygget i bruk med en gang. Men de har fått et kjempefint bygg, og de gleder seg til å komme tilbake for å bruke det, sier Gudmundsen.

Rehabiliteringen skal gjøre Legenes hus til en moderne og attraktiv yrkesarena i alle fall i 30 år til uten behov for videre oppgradering.

– Det er også tenkt at bygget skal være fleksibelt for enkle tilpasninger senere, med utstrakt bruk av systemvegger i glass og ikke-faste himlinger som gjør at man kan demontere og remontere etter behov, påpeker prosjektleder Jonny Fjeldstad i Seltor.

Utfordrende, men vellykket

Prosjektlederen er godt fornøyd med hvordan prosjektet har gått, men det har heller ikke vært uten utfordringer som prosjektorganisasjonen har løst.

– Det har vært veldig bra. Vi er veldig fornøyde med gjennomføring av alle prosjektets faser. Vi har vært opptatte av transparens mot byggherre, i alle fall rundt de utfordringene man har hatt og de tilleggskostnadene som har kommet fra de problemene som har oppstått underveis.

Et problem som prosjektet har slitt med gjennom store deler av rehabiliteringen, er eksisterende utettheter i fasaden, hvor omfanget har blitt avdekket etter hvert som man har kommet lengre i prosjektet.

– Det var mange lekkasjepunkter, og her ble vi satt litt tilbake i tid, men vi har gjort noen omrokkeringer i planene våre slik at vi greide å komme i mål til avtalt dato likevel. Men det ble en hektisk sommer og innspurt, sier Fjeldstad.

En annen stor utfordring har naturlig nok vært koronaviruset, som blant annet har forsinket leveransene av storkjøkken fra Italia og glass fra Polen.

– Byggherre Christiania Torv har vist stor forståelse for situasjonen, sier Fjeldstad.

Gjennom rive- og byggeperioden fra 5. august 2019 til overlevering 31. august i år har det ikke vært noen ulykker med fravær på Legenes hus.

– Det har vært tett oppfølging på HMS, med måltall per uke for hver underentreprenør på RUH-registrering, blant annet, forteller Fjeldstad.


Flere prosjekter