Ledigheten vokser litt mindre

Veksten i arbeidsledigheten avtok noe fra april til mai, fordi en del av dem som tidligere er registrert som helt permittert nå er delvis permittert.

Mai-tallene fra Nav viser at den sesongkorrigerte ledigheten de siste månedene har økt med over 4.000 personer hver måned, mens den fra april til mai bare økte med ble 1.400 ledige.

- En viktig grunn til at veksten avtok er at en del av de personene som var helt permittert nå er delvis permittert. Men tallene for mai gir ikke grunnlag for å si at vi står overfor et skifte på arbeidsmarkedet, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

68.300 personer er registrert som helt ledige hos Nav i slutten av mai. Det er 31.000 eller vel 85 prosent flere enn på samme tid i fjor. Sist tirsdag la Nav fram prognoser for utviklingen i arbeidsledigheten, og man anslår at 105.000 personer vil stå registrert som arbeidsløse innen utgangen av året.

Andersen glad
- Jeg er glad for at det faktiske tallet på registrerte ledige er gått ned fra 72.700 i april til 68.300 i mai, selv om den sesongkorrigerte ledigheten fortsatt viser en økning, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) i en kommentar.

2,6 prosent av arbeidsstyrken er nå helt ledig, viser tallene fra Nav.
Ved utgangen av mai var det registrert 31.670 delvis ledige hos Nav. Dette er 14.100 flere enn i mai i fjor.

Det siste året har ledigheten økt svært raskt innen bygg og anlegg og industri. Ledigheten er nå tredoblet innen bygg og anlegg, mens den har økt med 129 prosent for industriyrker.

Arbeidsledigheten er høyest i Finnmark og Oslo, hvor henholdsvis 3,8 og 3,4 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Lavest er ledighetstallene i Rogaland med 1,8 prosent og Sogn og Fjordane med 1,9 prosent ledige.

Flere delvis ledige
Blant de delvis arbeidsledige er vel 15.070 kvinner og vel 16.600 menn. At det er flere menn delvis uten arbeid, skyldes ifølge Nav at mange menn er blitt delvis permittert i det siste.

I dag er vel 8.575 personer delvis permittert - 6.355 menn og 2.200 kvinner. Dette er en økning på 7.710 eller hele 893 prosent i forhold til for ett år siden.
På ordinære tiltak er det ved utgangen av mai 17.870 personer. Dette er 4.870 flere enn ved samme tid i fjor og en økning på 37 prosent. 9.580 menn er per mai på ordinære tiltak - en økning på 3.025 fra i fjor, mens vel 8.290 kvinner er på ordinære tiltak - vel 1.840 flere kvinner enn for ett år siden.