Leder Prosjekt og Vedlikehold

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) leverer velferdstjenester til over 65 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 9000 studentboliger, barnehager, ca. 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 500 medarbeidere og en omsetning på mer enn ca. 1,1 milliarder kroner.

www.sio.no

Firma Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Eiendomsavdelingen i SiO forvalter i dag ca. 370.000 kvadratmeter bygningsmasse. Innen 2022 skal SiO bygge ytterligere 2.000 studentboliger og øke eiendomsmasse med ca 100.000 kvadratmeter.

Leder av prosjekt- og vedlikeholdsseksjonen har ansvar for planlegging og gjennomføring av alle drifts- og vedlikeholdsprosjekter i SiO. Seksjonslederen skal også ivareta ansvaret for tilstandsvurdering, tidligfasevurderinger, kalkulasjon og forprosjektering av større og mindre endringer i SiOs eiendomsportefølje. Stillingen innebærer personalansvar og inngår i eiendomsdirektørens ledergruppe. Interesse for digital utvikling er en selvfølge.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for enhetens ressursplanlegging og gjennomføring av prosjekter
 • Overordnet ansvar for tidligfasevurderinger, kalkulasjon og forprosjektering av seksjonens prosjekter
 • Sørge for korrekt oversikt av tilstand på alle SiOs eiendommer
 • Ta ansvar for god samhandling med andre avdelinger og seksjoner, spesielt de som blir påvirket av prosjektene som gjennomføres
 • Sikre forsvarlig gjennomføring av leveranser på tid, kostnad og kvalitet i tråd med mål og gjeldende lover og forskrifter
 • Utføre kvalitetskontroll av interne og eksterne leveranser, utførelse, fremdrift og kostnader

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse. Sivilingeniør/ingeniør er ønskelig. Manglende utdannelse kan kompenseres med relevant erfaring.
 • Minimum fem års erfaring fra lignende fagområder
 • Inngående kjennskap til tekniske forskrifter, relevante standarder og god økonomisk forståelse
 • Erfaring med anskaffelser og kontraktsforhandlinger
 • God kunnskap om tekniske løsninger som kreves for å ivareta og drifte bygningsmasse
 • Erfaring med kalkulasjon av tidligfase i prosjekter
 • Ledererfaring
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Planmessig, strukturert og systematisk gjennomfører
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, lagspiller og lett å samarbeide med
 • Tydelig i lederrollen, trives med å organisere, motivere og lede
 • Ser helhet og evne til å prioritere
 • Jobber målrettet og trives med et høyt tempo
 • Løsningsorientert
 • Opptatt av muligheter for bruk av ny teknologi for å effektivisere, overvåke og være i forkant

SiO kan tilby en meget spennende og utfordrende stilling innenfor eiendomsforvaltning med konkurransedyktige betingelser i et hyggelig og bredt fagmiljø. SiO har en viktig samfunnsoppdrag og studentene er en spennende og ambisiøs målgruppe.

Arbeidssted Domus Athletica i Trimveien 4, Gaustadbekkdalen i Oslo.

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist snarest.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Eiendomsdirektør Helge Chr Haugen, tlf. 90790453. Eller kontakt vår rekrutteringspartner i Assessit Tron Skarpenes, tlf. 932 51 103.

Søk stilling

Vis flere stillinger: