Leder Investeringer

Skanska er et av verdens ledende eiendomsutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kontorprosjekter og leilighetskomplekser. Konsernet har i dag ca. 38 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Firma Skanska Eiendomsutvikling
FylkeOslo
Søknadsfrist23.08.2020

Skanska Eiendomsutvikling er et heleid datterselskap av Skanska Norge. Vi er en eiendomsutvikler som utvikler miljøvennlige kvalitetsprosjekter innen bolig og næring i de største byene i Norge.

Investeringsavdelingen er en del av Skanska Eiendomsutvikling med ansvar for kjøp av utviklingstomter. Skanska investerer i utviklingseiendom i egenregi og i samarbeid med andre selskaper for utvikling og salg. Vi søker en ny leder for investeringsavdelingen for å fortsette vår lønnsomme vekst. Som Leder Investeringer vil du være en del av Skanska Eiendomsutvikling sin ledergruppe, og du vil lede et faglig nettverk på syv personer som jobber med investeringer. Dere samarbeider tett med Prosjekteiere i forbindelse med tomtekjøp og det trekkes på øvrig ekspertise i konsernet innenfor til eksempel byggkost, finans, jus, samt skatt og avgift. Skanska Eiendomsutvikling har et godt sosialt miljø og det er aktiviteter på mange nivåer, også mot resten av Skanska konsernet.

Leder Investeringer

Vi kan tilby:

 • En attraktiv og viktig lederrolle i et av verdens ledende eiendomsutvikler- og entreprenørkonsern, hvor du er medlem av ledergruppen til Skanska Eiendomsutvikling
 • En lederrolle:
 1. der du får utnyttet ditt nettverk og skaper langvarige relasjoner med tomteeiere, næringsmeglere og partnere
 2. der du utvikler Investeringsrådgivere faglig og nettverksmessig
 3. der du får ansvar for spennende prosjekter innen eiendomsutvikling og hvor du får jobbet sammen med Skanskas store kompetansemiljø
 • Store utviklingsmuligheter både personlig, faglig og for selskapet som helhet
 • Et selskap som tar på alvor miljøvennlige og bærekraftige løsninger
 • Godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser, bransjens beste pensjons- og forsikringsordninger, samt mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Ansvar:

 • Utadrettet og proaktiv nettverksbygging for å opprettholde og skape nye muligheter for samarbeid med andre aktører som tomteeiere, næringsmeglere, konkurrenter mv
 • Inngå partnerskapsavtaler med andre utviklere og gjennomføre kjøp av nye tomter
 • Lede Investeringsavdelingen faglig med gjennomføring av analyser, forhandlinger og kjøp av utviklingseiendom med veloverveiet balanse mellom avkastning og risiko
 • Utvikle, støtte og utfordre medarbeidere som jobber med Investeringer
 • Bidra aktivt som medlem i ledergruppen til Skanska Eiendomsutvikling, og i andre deler av Skanska konsernet

Kvalifikasjoner:

 • Relevant bachelor- eller mastergrad innen jus, finans, bygg eller annet
 • Svært god forretnings- og finansiell forståelse
 • Dokumentert erfaring med tomteinvesteringer for bolig og/eller næringsutvikling
 • Et utstrakt nettverk i eiendomsutviklingsmarkedet
 • Erfaring med å lede og utvikle medarbeidere

Egenskaper:

 • Utøver inkluderende ledelse og samarbeid
 • Sterk relasjonskompetanse
 • Dyktig i forhandlinger og dokumentert evne til å inngå avtaler
 • Analytisk, nøyaktig, god forståelse for og håndtering av risiko
 • Jobber systematisk mot langsiktige mål
 • Deler Skanskas verdigrunnlag

Skanska er opptatt av å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Arbeidssted er i Oslo, i fantastisk flotte og moderne lokaler på hovedkontoret ved Grünerløkka, med noe reisevirksomhet til de største byene i Norge.

Stillingen rapporterer til Konserndirektør for Eiendomsutvikling i Skanska Norge.

Kontakt:

Konserndirektør Thorbjørn Brevik, 934 44 489

Rekrutteringssjef Christian Scheen, 976 53 231

Søknadsfrist: 23.08.2020 – det er lang søknadsfrist grunnet ferieavvikling

Søk stilling

Vis flere stillinger: