Leder innkjøpsanalyse / innkjøpscontroller

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 41.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Firma Skanska Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist24.02.2019

Innkjøpsrollen blir stadig viktigere i dagens markedssituasjon og tider med tøff konkurranse. Profesjonelle anskaffelser; når det gjelder kategorikompetanse, deling av beste praksis og bruk av nasjonale og internasjonale leverandøravtaler kan skape betydelig merverdi for Skanska og øke vårt konkurransefortrinn.

Innkjøp har et meget høyt ledelsesfokus i Skanska Norge. Vi jobber hele tiden med å utvikle denne funksjonen for å stå sterkere i anbudskonkurranser, bidra til videre lønnsomhet og redusere risiko. Nå profesjonaliserer vi vårt innkjøp ytterligere med å rekruttere en leder for innkjøpsanalyse / innkjøpscontroller.

Leder innkjøpsanalyse / innkjøpscontroller

Vi tilbyr deg:

 • En svært sentral stilling i innkjøp med store påvirkningsmuligheter for å videreutvikle et profesjonelt og faglig meget sterkt innkjøpsmiljø
 • En jobb med stor kontaktflate mot resten av organisasjonen og våre prosjekter
 • En stilling hvor du er med å utvikle og bidra til økt lønnsomhet for hele Skanska
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram og tilgang på firmahytter

Ansvar:

 • For utvikling og rapportering av relevante måltall og innkjøpsrapporter i Skanska
 • Delta i forbedringsprosjekter og etablere rutiner for kontinuerlig forbedring og sikre gevinstrealisering
 • Utvikle økonomiske analyser markedsprisovervåking og beslutningsmateriale relatert til Skanska Norges leverandørmarked
 • Sikre at Skanska Norge til enhver tid har riktige analyser og verktøy for å vurdere muligheter, overordnede innkjøpsstrategier, kategoristrategier og leverandørmøter
 • Delta i ledermøter til innkjøp, og i andre relevante fora ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Høyskoleutdanning, fortrinnsvis master, innen økonomi eller finans
 • Erfaring fra tilsvarende rolle i en stor innkjøpsorganisasjon
 • Erfaring fra strategiprosesser mot innkjøpskategorier
 • Erfaring fra konsulentselskap vil være fordelaktig
 • Ledererfaring / -potensiale er en stor fordel

Egenskaper:

 • God forståelse for kategoristyring
 • Meget god forretningsforståelse og kommersiell innstilling
 • Analytisk og strukturert, med både strategisk og operativ forståelse
 • Motiverende og inkluderende, med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Initiativrik med stor gjennomføringsevne

Søknadsfrist:

24.02.2019

Kontakt:

Christian Scheen, Rekrutteringssjef, +47 97 65 32 31

Geir Svarttjønnli, Innkjøpsdirektør, +47 93 41 59 29

Stillingen rapporterer til Innkjøpsdirektør Geir Svarttjønnli.

Arbeidssted er Skanskas nye hovedkontor sentralt i Oslo.

Søk stilling

Vis flere stillinger: