Leder Fremdriftsplanlegging - Utbyggingsdivisjonen

Bane NOR er et statlig foretak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

I denne rollen vil du være ansvarlig for å sikre riktig kompetanse og kapasitet innenfor fremdriftsplanlegging i Utbyggings prosjektportefølje. Du vil ha personalansvaret for alle fremdriftsplanleggere samt ansvar for faglig utvikling og oppfølging av alle ressurser innen fremdriftsplanlegging. Som fagansvarlig innen fremdriftsplanlegging i Bane NOR, sette mål for utviklingen av faget og gjennomføre nødvendige forbedringer. Lede nettverket innenfor fremdriftsplanlegging i Bane NOR for å sikre god forankring av utviklingen.

Utbygging/Bane NOR har 240 mrd i porteføljen inkludert prosjekter som Follobanen, Ringeriksbanen etc.
Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Ansette og utvikle alle fremdriftsplanleggere for Utbyggingsporteføljen for å møte prosjektenes behov.
 • Som faglig leder av fremdiftsplanlegging sette mål og lede utviklingen og standardisering av fagene, samt sikre kompetanseheving av ressursene innen fremdriftsplanlegging.
 • Ansvarlig for utvikling og gjennomføring av opplæring innen fremdriftsplanlegging i Utbyggingsdivisjonen
 • Oppfølging og rapportering av prosjektets fremdrift på interne og eksterne aktiviteter.
 • Personalansvar for 5-10 personer

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse fra universitet eller høyskole
 • Ledererfaring innen fremdrifts planlegging av store komplekse prosjekter
 • Kunnskap og stor interesse for fremdriftsstyring som fag, inkludert Earned Value management
 • Erfaren bruker av Primavera

Personlige egenskaper

 • For å lykkes i denne rollen er det viktig at du liker å drive endringsprosesser og forbedrings-initiativer
 • Du innehar sterke lederegenskaper og gode samarbeidsevner,, og du evner å bygge tillit og motivere i en matrise-organisasjon
 • Du er utpreget proaktiv og løsningsorientert i din væremåte
 • Som leder har du stor gjennomføringsevne og fokus på resultater

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktpersoner:

Jan Karlsen
Rådgiver
jan.karlsen@primepeople.no
+4791895680

Knut Hauge
Rådgiver
knut.hauge@primepeople.no
+4793211972

Søk stilling

Vis flere stillinger: