stor

Leder for Eiendomsutviklingen i Telemark

Veidekke ASA er en ledende skandinavisk entreprenør og eiendomsutvikler

med 6.350 ansatte og en omsetning på 16,4 milliarder kroner

(2006). Konsernet er notert på Oslo Børs og har en spredt eierstruktur

der de ansatte eier 15 % av aksjene. Virksomheten spenner over et

vidt spekter av bygge- og anleggsoppdrag, utvikling av bolig- og

næringsbygg for private og offentlige kunder, asfaltvirksomhet og

veivedlikehold samt innsamling og gjenvinning av avfall.

 

Firma Veidekke ASA
FylkeTelemark
Søknadsfristsnarest

Veidekke Eiendom er byggherre når Veidekke konsernet bygger boliger eller næringsbygg i egen regi. Vår oppgave er å

identifisere, utvikle, bygge og selge boliger og næringsbygg. Veidekke Eiendom er i sterk vekst og søker

Leder for Eiendomsutviklingen
i Telemark
- ansvar for utvikling og salg av bolig- og næringsprosjekter

 

Arbeidsoppgaver:

* Identifisering og vurdering av tomter og prosjekter

* Programmering og utvikling av boligprosjekter
* Oppfølging av reguleringer og offentlige godkjenninger
* Detaljere prosjekter etter markeds og produksjonsbehov
* Ansvar for markedsføring og salg av boligprosjektet


Du bør ha høyere utdannelse og erfaring fra en eller flere av ovennevnte arbeidsområder.

Vi søker en leder med forretningssans, markedsorientering og evne til å lede og skape gode team. Du må se muligheter, ha steyerevne og kunne jobbe med langsiktige prosjekter.

Veidekke Eiendom arbeider bl.a. med konkrete hotellprosjekt i Porsgrunn og Skien, i tillegg til et større utviklingprosjekt
av Kammerherreløkkakvartalet i Porsgrunn. Vi har en prosjektportefølge på 1 - 2 milliarder i Telemark.

Veidekke Eiendom samarbeider tett med andre Veidekke-avdelinger i regionen, og har et utstrakt samarbeid med Dynam AS i Telemark.

 

For nærmere informasjon, kontakt Veidekke Eiendom AS v/ Eiendomssjef Rune Gjerden på 92 66 66 09 eller Odins Øye AS

v/ Berit Stemshaug 916 34 715.

Send en kortfattet søknad med CV merket "Leder for eiendomsutviklingen" til berit@odinsoye.no snarest.

 

Vis flere stillinger: