Leder deponi

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 32 milliarder kroner, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

«Veidekke – lokalt nærvær, skandinavisk styrke»

Stillingen inngår i Veidekke Industri AS, som er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Veidekke Industri AS har 1 100 ansatte og omsetter for 4,7 mrd. (2017).

FirmaVeidekke Industri
FylkeOslo
Søknadsfrist20.01.2019

Har du det som trengs og engasjement til å bygge opp en strategisk viktig virksomhet som er et satsingsområde hos Norges største entreprenør?

Veidekke har en av Norges største landbaserte pukk og grusvirksomhet med gode gjennomtenkte løsninger på sikring, bunntetting og rensing. Veidekke satser tungt på en miljøvennlig håndtering av masser. Vi tilstreber gjenbruk av stedlige masser direkte eller etter behandling i pågående prosjekter for best og optimal masseflyt mellom prosjekter.

Vi skal nå utvikle flere deponier i samarbeid med vår pukk og grus virksomhet som har en stor geografisk spredning i Norge. Slik vil Veidekke sikre en posisjon i markedet for håndtering av masser i fremtiden i hele landet. Prosjektert av vår miljøavdeling som innehar noen av den mest komplekse prosjekterfaring på opprensning når det kommer til forurensede grunn i Norge de siste årene.

Veidekke har enkeltstående deponier for både rene og forurensede masser som er i full drift, under utvikling og avslutning. Dette er deponier som er en del av en strategisk satsning med lang horisont for Norges største entreprenør. Disse deponiene er knyttet tett opp til miljøet som jobber med utvikling av deponi i våre pukkverk.

Veidekke satser også på et konsept vi kaller massehotell. Her tar vi imot masser, klassifiserer dem og transporterer dem ut med bil eller båt til riktig gjenbruk eller deponering.

Arbeidsoppgaver

  • Være en proaktiv leder, støttespiller og inspirator
  • Være forretningsorientert og bidra til å utvikle og nye løsninger og metoder
  • Utvikler nye deponier
  • Videreutvikle konseptet massehotell
  • Ha overordnet ansvar for gjennomføringen av søknad, kvalitetssikring og myndighetskontakt
  • Ansvarlig for at Veidekke en ledende aktør på miljø og ansvarlig håndtering av deponier
  • Representere selskapet på eksterne arenaer

Kompetanse og arbeidserfaring

  • Du må ha dokumentert relevant erfaring, utdanning og resultatoppnåelse.
  • Du har forretningsteft og kan ta strategiske valg basert på markedssituasjon. Vi ser for oss at du har erfaring fra deponivirksomhet og myndighetskontakt.
  • Du er omstillingsdyktig og kan endre deg raskt etter rammevilkårene som foreligger. Du har erfaring i å lede andre. Videre er du teamorientert med sterke kommunikasjonsevner; involverer, engasjerer og inspirerer teamet du leder.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende stilling hvor du jobber fokusert med stolte og dyktige medarbeidere, som skal levere kvalitet til kundene og være lønnsom for våre eiere. Du får bidra aktivt til utvikling av forretningsområdet, og vil bli en del av en organisasjon med en involverende samarbeidsform.

En spennende stilling i en organisasjon som er uformell i sin omgangstone og har et positivt, og til tider hektisk arbeidsmiljø. Vi tilbyr mange gode kurs gjennom Veidekkeskolen, som er en del av et kontinuerlig utviklingsløp. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger i Veidekke og du vil få mulighet til å bli medeier i egen bedrift gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte. I dag eier vi over 15 % av aksjene i selskapet.

Spørsmål om stillingen

Dag Kristian Storhaug

Telefon 464 49 440

Søk stilling

Vis flere stillinger: