Leder arkitektur og digital sikkerhet, ERTMS

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

FirmaBane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist28.09.2020

Bane NOR utvikler den digitale jernbanen i Norge. Som en del av dette arbeidet er det igangsatt et program som skal utvikle et nytt signalanlegg for hele Norge og rulle dette ut på alle banestrekninger i Norge. Det nye signalsystemet er basert på en europeisk standard, ERTMS. I tillegg skal det utvikles og innføres et nytt trafikkstyringssystem, et nytt ombordsystem for tog med tilhørende ombygging av tog samt at Bane NOR skal klargjøre banestrekninger for nye anlegg og systemer. ERTMS-programmet har tre hovedleverandører til å levere signalanlegg, trafikkstyringssystem og ombordsystem, som er hhv Siemens, Thales og Alstom.

Innføringen av ERTMS i Norge er Norges største digitaliseringsprosjekt av samfunnskritisk infrastruktur, og en helhetlig og sikker arkitektur er avgjørende for digitaliseringen skal lykkes.

Vi søker derfor leder for programfunksjon Arkitektur og Digital sikkerhet, som skal sikre videreutvikling av programmets praksis innenfor dette området, samt understøtte program- og prosjektleveransene. Du vil lede ett team av erfarne arkitekter og sikkerhetsressurser, og samhandle tett med både fageksperter og ledere på tvers av fag og prosjekter.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i den nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • lede programmets Arkitektur- og Sikkerhetsfunksjon. Sentralt i arbeidet vil være å sette retning og prioritere leveransene på tvers av arkitektur- og sikkerhetsdomenene, for å sikre hensiktsmessighet i hva som skal leveres. Dette innebærer god dialog med både forretning, fagressurser samt eksterne leverandører
 • sikre at programmet til enhver tid har en hensiktsmessig IT- og sikkerhetsarkitektur
 • sikre etablering og oppfølging av leveranseplaner innenfor fagområdene
 • sikre koordinering mot andre prosjekt og forretning, inkludert forankring av prioriteringer og støtte til prosjektene
 • forvalte og videreutvikle av programmets styringsmekanismer rundt arkitektur og digital sikkerhet
 • bidra til videreutvikling av prosesser og metodikk innenfor ansvarsområdet, i tett samarbeid med sjefsarkitekt og informasjonssikkerhetsleder

Kvalifikasjoner

 • relevant utdannelse på universitets-/høyskolenivå
 • erfaring med ledelse av arkitektur- og sikkerhetsfunksjoner, fortrinnsvis fra store og komplekse organisasjoner og/eller stort systemlandskap
 • du bør ha minst 10 års erfaring innenfor IT (IT-arkitektur, systemutvikling, prosjektledelse)
 • relevante sertifiseringer innenfor arkitektur og/eller sikkerhetsledelse er en fordel
 • behersker norsk og engelsk meget godt skriftlig og muntlig

Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer av vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

 • du er selvgående og handlekraftig, med stor grad av gjennomføringsevne
 • du har gode samarbeidsevner, og opptrer som en meningsfull og tydelig sparringspartner fra første dag
 • du er løsningsorientert, kommersiell og strategisk
 • du er strukturert, er engasjert og har stor arbeidskapasitet
 • du har god formuleringsevne på både norsk og engelsk

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nyskapende.

Vi tilbyr

 • spennende stilling i en profesjonell organisasjon som er i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige, hyggelige kollegaer i et uformelt fagmiljø
 • svært konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • personalbillett med Go-Ahead, SJ og Vy sine tog
 • konkurransedyktige betingelser

Kontaktinformasjon

Lars Jorde

Programdirektør ERTMS

92897826

Søk stilling

Vis flere stillinger: