I veiprosjektet E6 Kvål-Melhus skal Lean Construction og IPL benyttes. Ill. Nye Veier/ Rambøll

- Lean Construction gir økt produktivitet og lavere konfliktnivå

- For Nye Veier er det viktig å bygge raskere, billigere og bedre vei. Lean Construction og gjennomføringsmodellen Integrert Prosjektleveranse (IPL) hjelper oss å oppnå dette, sier prosjektdirektør for Nye Veier E6 Trøndelag Johan Arnt Vatnan.

Johan Arnt Vatnan og Paulo Napolitano.

Denne uka sto Lean Construction på agendaen på en workshop for medarbeidere hos Nye Veier i Trøndelag og deres samarbeidspartnere fra spanske Acciona Construcción og Multiconsult Norge.

Workshopen ble gjennomført av den San Fransisco-baserte Lean Construction -guruen Paulo Napolitano. Han drev tidligere et bygningsfirma i hjemlandet Brasil, og har siden 1998 vært en forkjemper for Lean Construction fra sitt nåværende miljø innen lean og IPL hvor også universitetsmiljøene på Stanford og Berkeley er med. Han mener konseptet endrer, effektiviserer og forbedrer prosjektbasert planlegging og produksjon i bygg- og anleggsnæringen.

Motiverte og glade medarbeidere

Lean Construction hjelper byggherrer, entreprenører og andre aktører i byggeprosjektene med å bygge på tid, innenfor avtalt pris og på en mer effektiv måte.

– Mange tror at Lean Construction og gjennomføringsmodellen IPL bare dreier seg om profitt, reduserte kostander og effektivisering, men noe av det aller viktigste med IPL er å skape motiverte, mindre stressede og glade medarbeidere som trives i jobben sin, forteller Napolitano og legger til at suksessen ligger i å få den enkelte prosjektmedarbeider til å ha troen på dette «nye».

Endringer i måten å jobbe på kan være krevende for både organisasjonen og den enkelte.

– Den største risikoen og utfordringene med å innføre denne måten å jobbe på er at mennesker er redde for endringer som påvirker en selv. Her endres organisasjonskulturen og mentaliteten til den enkelte, poengterer Paulo Napolitano.

Raskere, billigere og bedre

Nye Veier skal i Trøndelag bygge ut firefelts vei fra Ulsberg i sør til Åsen i nord – en samlet strekning på 106 kilometer. Utbyggingen vil styrke trafikksikkerheten, forkorte reisetid og stimulere til vekst og utvikling i Trøndelag.

– Skal vi bygge raskere, billigere og bedre vei sammenlignet med tidligere prosjekter, må vi jobbe smartere. Her er Lean Construction og gjennomføringsmodellen Integrert Prosjektleveranse (IPL) en viktig forutsetning for å nå målet, sier Johan Arnt Vatnan.

IPL på Kvål-Melhus sentrum

Nye Veier i Trøndelag er først ut i norsk anleggsbransje med en såkalt IPL-kontrakt. Den innføres på E6-strekningen Kvål–Melhus sentrum, med planlagt byggestart høsten 2019.

– Med IPL åpner vi for avtalefestet samhandling mot felles mål mellom byggherrer, entreprenører, leverandører og rådgivere i alle faser av prosjektet. Partene forplikter seg altså til å samhandle tett – og samlokalisert – fra start til mål. Dette gir oss høyrere produktivitet og et vesentlig lavere konfliktsnivå, forteller Vatnan

Finne nye løsninger

Ved å benytte Lean Construction og gjennomføringsmodellen IPL må Nye Veier samarbeide tett med både industrien og leverandørene i optimalisering, utvikling og gjennomføringen av prosjektene.

– Når vi samarbeider så tett finner vi nye, effektive og innovative løsninger som vi ellers ikke hadde kommet på. Det gjør at vi bygger raskere, billigere og bedre vei, avslutter prosjektdirektør Vatnan.