Larvik Terminalen

Larvik Terminalen

Larvik Terminalen
Sted: Revet, Larvik
Prosjekttype: Ferjeterminal for Color Line, samt ny stykkgodsterminal
for Larvik Havn KF
Prosjektkostnad: Cirka 450 millioner kroner
Prosjektområde: Cirka 57 dekar
Areal terminalbygg: Cirka 3500 kvadratmeter
Byggherre: Color Line og Larvik Havn KF
Prosjektledelse: Eivind Orre (regulering, forprosjekt) og Norconsult (driftsfase)
Hovedkonsulent: Kokkersvold og Dr. techn. Olav Olsen
Byggeledelse: Kokkersvold
Totalentreprenør kaianlegg: AF Anlegg
Totalentreprenør terminalbygg: Cosmic Bygg
Totalentreprenør tube, trappetårn og rampe: MacGregor
Arkitekt terminalbygg: alt. arkitektur
Rådgivere: RIB: Dr. techn. Olav Olsen - VA-anlegg: ÅF Consult - RIE: RSG l LARK: Grindaker
Underentreprenører og leverandører kaianlegg: Spunt og stålrør: Ruukki - Betongpumping og betongleveranse: Thunberg og Unicon - Asfalt: HG Asfalt - Rør og rørdeler: Brødrene Dahl - Kummer: Loe Rørprodukter - Gjerder: Heras Norge - Armering: Leif Hübert Stål - Elektroarbeider: Sønnico Larvik - Trær og planter: Sten og Grøntanlegg - Belegningsstein: Lintho Steinmiljø
Underentreprenører og leverandører terminalbygg: Gravearbeider: Jan Haslestad Graving & Transport - Betongelementer: Vestfold System Element - Gulvstøp: Betong-Gulv - Stål: Stålpartner - Festemateriell: Montasjemateriell - Stillaser: Drammen Liftutleie - Takplater: Lett-Tak Systemer - Himling: Triplan Innredninger - Yttervegger: Arcelor Construction - Glassfelt og vinduer: Umbra Produkter - Taktekking: Protan Tak - Heis: Kone - Ståldører: Eftedal & Kiil - Tredører: Easy Door - Kjøkken: AE Storhushold - Branntetting: Mur og Brannsikring - Elektro: Søndre Elektro - Rørlegger: A.T. Furustad - Ventilasjon: Ventilasjonsbygg - Maler: Bjørvik Malerservice

 

På morgenkvisten 20. juni seilte Color Lines Superspeed 2 ut fra den nye terminalen i Larvik. Ferjeselskapet har hatt som målsetting å skape en av Europas mest effektive og moderne ferjeterminaler og har heller ikke glemt det estetiske.

Color Line har nå flyttet sin ferjeterminal fra indre havn i sentrum av Larvik, til Revet litt øst for byen. I tillegg til ferjeterminal er det bygget ny stykkgodsterminal for Larvik Havn KF. Prosjektet dekker et område på 57 dekar og den totale prosjektkostnaden ligger på cirka 450 millioner kroner.

Kokkersvold AS sentral

Det var firmaene Kokkersvold AS og Port-Cat som i sin tid gjorde forprosjektet til det nye terminalanlegget. Eivind Orre AS ble senere hentet inn som prosjektlederfirma og tok seg av reguleringen av området i henhold til utbyggingsplanene. I driftsfasen tok Norconsult over rollen som prosjektlederfirma.
- Eivind Orre hentet inn tilbud på hovedkonsulent for prosjektet og det oppdraget fikk Kokkersvold AS og Dr. techn. Olav Olsen AS i samarbeid. Vi fikk så ansvaret for utarbeidelse av forespørsel til totalentreprise på kaianlegget til Color Line samt kaianlegget for ny stykkgodsterminal for Larvik Havn KF. AF Anlegg fikk som kjent denne kontrakten, forteller Kjell
Kokkersvold, daglig leder i Kokkersvold AS
Kokkersvold fikk senere oppdraget som byggelederfirma og har også hatt rollen som byggherrens HMS-koordinator, mens Dr. techn. Olav Olsen har fungert som byggeteknisk rådgiver for AF Anlegg.

Eget utstyr

AF Anleggs kontrakt ble splittet i to med Color Line og Larvik Havn. KF som byggherrer. De to kontraktene ligger opprinnelig på henholdsvis 130 og 20 millioner kroner eksklusive moms.
- Hele kontrakten gir cirka 400 meter med ny kailinje, forteller AF Anleggs prosjektleder Bjørn Lyngvær.
AF Anlegg startet prosjektet med å rive Rockwool-fabrikken på området og den gamle kaia. I forbindelse med byggingen av den nye kaikonstruksjonen har det blitt vibrert ned cirka 14.000 kvadratmeter spunt, cirka 2000 løpemeter stålrørspeler er rammet ned og det er benyttet rundt 8000 kubikkmeter betong i prosjektet.
- Både rive- og fundamenteringsarbeidene er utført med eget utstyr, påpeker Lyngvær.

Terminalbygget og tollbygg

Det er arkitektfirmaet alt. arkitektur as som har tegnet det nye terminalbygget og tollbygget til Color Line. Oppføringen av det cirka 3500 kvadratmeter store bygget er det Sandefjordfirmaet Cosmic Bygg AS som har stått for. Prosjektet er utført i totalentreprise med en kontrakt på cirka 45 millioner kroner. Bygget inneholder blant annet et avgangsområde og en transitthall som ligger på nivå med en 200 meter lang passasjertube, levert i totalentreprise av MacGregor AB, som går fra terminalbygget ut til båten. - Avstanden til båten er såpass stor fordi Color Line trenger en del manøvrering- og lagringsplass i forbindelse med varetransport, forteller Kokkersvold. Terminalbygget er i hovedsak et stål- og betongelementbygg, med store glassflater og sand-wichelementer i fasadene.

Belegningsstein

I forbindelse med kaianlegget er det etablert et stort område for blant annet oppstilling av bil og gods. I underentreprise for AF Anlegg har Lintho Steinmiljø AS levert ikke mindre enn over 40.000 kvadratmeter med belegningsstein.
- Vi hentet forespørsel på både belegningstein og asfalt, og belegning-stein ble faktisk billigere, sier Kokkersvold. - Fordelene med belegningstein er blant annet at den tåler stor belastning og den blir ikke myk når det blir varmt på sommeren, og så klart ser det veldig flott ut, fortsetter han.
Slisserenner tar seg av avvanningen fra de store belegningsteinplassene.

Kloakkanlegg

Color Line har lagt vekt på at dette skal være fremtidens ferjeanlegg. Et eksempel på det er at det er etablert kloakkanlegg som kan ta imot det reisende måtte ha etterlatt seg i løpet av båtturen. Ifølge Kokkersvold kvitter båtene normalt seg med slikt i internasjonalt farvann.
- Det finnes ingen regler som sier at båter må tømme dette i kontrollerte former på land, men Color Line har forberedt til å kunne gjøre det her. Vi har bygget et fordrøyningsbasseng hvor kloakken fra båten blir pumpet før den går videre til lokalt kloakknett, sier Kokkersvold.

Tidsproblemer

Byggingen av nytt terminalanlegg på Revet har ikke vært fritt for utfordringer. Byggetiden har kanskje vært den største. Kjell Kokkersvold forteller at AF Anlegg fikk tidsproblemer da det viste seg at grunnforholdene var løsere enn beregnet da spunten skulle rammes.
- Dette problemet har AF Anlegg klart å håndtere. De har rett og slett vært helt enestående når det gjelder å få ting til, sier Kokkersvold som bruker ordet fornøyelse når han skal beskrive samarbeidet mellom partene i prosjektet.
- Vi skal heller ikke glemme at prosjektet faktisk ble fremskyndet med ett år da Color Line kom inn. Det var tøft for oss som prosjekterte og det var en stund vanskelig å skjønne hvordan vi skulle komme i mål. Heldigvis fikk vi en entreprenør som både var samarbeidsvillig og som ikke minst hadde kapasitet og utstyr, sier Kokkersvold.
Kokkersvold sender til slutt en verbal blomst til Larvik Kommunes byggesaksavdeling som har vært meget gode samarbeidspartnere i dette krevende prosjektet.

Tekst: Ådne Homleid. Foto: Kokkersvold AS og AF Anlegg.