Lars Prangerød (t.v.) har tatt over som daglig leder, etter mange år som nestleder i selskapet. Tidligere leder, Jon Harald Kristiansen, er hentet inn for å utvikle spennende og innovative prosjekter sentralt i Betonmast. Foto: Betonmast

Lars Prangerød overtar som daglig leder i Betonmast Østfold

Tidligere daglig leder i Betonmast Østfold, Jon Harald Kristiansen, er hanket inn som leder av Betonmasts sentrale utviklingsavdeling. Lars Prangerød, med lang fartstid i selskapet, har overtatt som ny daglig leder i Betonmast Østfold.

Det er et selskap i kraftig medvind Prangerød nå skal lede. Betonmast Østfold fikk i høst kontrakt på Tangen senter, Finstad skole, Moer sykehjem på Ås, Ski turnhall og ombyggingen av UDI i Råde. Fra før har de også arbeidene på prosjektene Fjellstrand omsorgsboliger på Nesodden og ombyggingen av Dronningens gate 1 i Moss.

- Det er klart at det er moro å vinne så mange gode prosjekter, uttaler selskapets nye daglige leder, Lars Prangerød. 

- Vi er inne i en god og produktiv periode. Dette er et resultat av at vi gjennom lengre tid har jobbet godt med å bygge gode relasjoner med våre oppdragsgivere. Dette gjør vi blant annet ved å gjennomføre flotte prosjekter der våre kunder får en god reise og opplevelse av virkelig godt samarbeid underveis, legger han til.

Med bakgrunn i økt oppdragsmengde, har Betonmast Østfold også ansatt flere medarbeidere den siste tiden.

- Våre medarbeidere er dyktige og kunnskapsfulle, og brenner for å skape gode prosjekter for både oppdragsgivere og sluttbrukerne. Dette gir også gode prosjekter for oss som entreprenør og for våre samarbeidspartnere og underleverandører. Så langt det lar seg gjøre velger vi lokale håndverkere til prosjektene våre, og vi legger vekt på et godt arbeidsmiljø for alle parter, sier Prangerød.

Hentet daglig leder fra egne rekker
Prangerød har helt siden oppstarten i 2008 vært Betonmast Østfolds nestleder, og kjenner dermed både medarbeiderne, prosjektene og markedet svært godt.

- Lars har gjort en fremragende jobb i Betonmast Østfold. Vi er trygge på at han også vil styre vår virksomhet i Østfold videre på best mulig måte. Det er ekstra gledelig at vi igjen finner den beste kandidaten til lederrollen blant våre egne, uttaler Jørgen Evensen, administrerende direktør i Betonmast.

- Gode tider gjør at det passer godt å bytte leder. Jon Harald Kristiansen startet Betonmast Østfold i 2008, og har ledet selskapet frem til nå. Nå ønsket konsernet å utnytte Jon Haralds kapasiteter innenfor prosjektutvikling sentralt, legger Evensen til.

Satser på prosjektutvikling og samspillskompetanse
Kristiansen har gått over i en ny rolle som utviklingssjef sentralt i Betonmast-konsernet. Han vil der jobbe sammen med flere med å utvikle innovative prosjekter litt utenom det vanlige.

- Det ligger mange uforløste prosjekter ute i markedet. Prosjekter som trenger enda mer innovativ tenkning og planlegging enn vi allerede gjør i mer tradisjonelle prosjekter. Med nye arbeidsmetoder som VDC og digitale verktøy, setter vi nå fokus på å finne og utvikle disse prosjektene, sier Peter Sandrup, viseadministrerende direktør i Betonmast.

Jon Harald Kristiansen vil også ha samspillsprosjekter som et fokusområde. Betonmast har lang erfaring med dette.

- Vi ser at samspillsprosjekter kommer helt klart best ut for alle involverte i et prosjekt. Når alle parter helt fra tidligfase til ferdigstillelse finner de beste løsningene sammen, får vi gode bygg med gode løsninger, null skader, god økonomi og ikke minst en god samarbeidstone underveis i prosjektet, sier en engasjert Jon Harald Kristiansen. Vi er overbevist om at samarbeid er det beste for alle involverte, og satser nå enda mer på denne måten å gjennomføre prosjektene på, avslutter han.