Lars Juterud slutter i BNL

Lars J. Juterud har i dag sagt opp sin stilling som direktør for utdanning, rekruttering og HMS i BNL. Han har akseptert tilbud om stilling som direktør for fagopplæringsavdelingen i Utdanningsetaten i Oslo.

Fagopplæringsavdelingen har 20 ansatte og er sekretariat for Yrkesopplæringsnemnda, men har som hovedoppgave å forvalte all fagopplæring i Oslo. Dette innebærer bl.a. å føre tilsyn med 3000 læringer i Oslo. - Vi beklager sterkt å miste en så dyktig faglig ressurs som Lars Juterud, men vi ønsker ham lykke til i en viktig stilling i landets største utdanningsfylke, sier adm. dir. Sverre A. Larssen i BNL i en kommentar.