Lanserer sertifisering i samtidig prosjektering

Metier OEC har nå lansert en sertifiseringsordning innen Samtidig prosjektering.

- Samtidig prosjektering er en ny norsk metodikk som bygger på erfaring og resultater fra samferdselsprosjekter og anerkjent metodikk som Virtual Design and Construction (VDC), Integrated Concurrent Engineering (ICE) og Lean Prosjektering, heter det i en pressemelding. Metoden ble utviklet i et forsknings- og utviklingsprosjekt støttet av Norges Forskningsråd. I fire år har en tverrfaglig gruppe med deltakere fra NTNU, Trimble, Rambøll, Sweco, ViaNova, EPSIS, Bane NOR og Metier OEC sett på hvordan man kan effektivisere prosjektering gjennom nye arbeidsmetoder. Resultatet ble arbeidsmetodikken - Samtidig prosjektering.

- Samtidig prosjektering er en arbeidsmetodikk som fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger i et prosjekt. For å lykkes med store samferdselsprosjekter er man avhengig av riktige beslutninger, til riktig tid, på riktig underlag og det er akkurat dette samtidig prosjektering legger til rette for, heter det i meldingen.

Metoden er en praktisk tilnærming tilpasset norske forhold, og skal gi konkrete verktøy og metoder som kan brukes i prosjekter i alle faser.