En del av undervisningsmateriellet.

Lanserer nettskole for bygg- og anleggsnæringen

Utviklingsarbeidet har pågått en god stund, men nå lanserer Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) en egen skole som tilbyr nettbaserte kurs for bygg- og anleggsnæringen. 

Gjennom Byggenæringens Nettskole tilbys i dag relevante HMS-kurs, men på sikt vil man også finne andre, relevante e-læringskurs for bygg- og anleggsnæringen. Kursene er tilgjengelig på flere ulike språk.

- EBA ønsker å legge til rette for at våre medlemmer spesielt, og den øvrige delen av næringen generelt, skal kunne tilegne seg økt eller ny kompetanse på en smart og kostnadseffektiv måte. Vi tror den nye nettskolen vil bidra til nettopp dette, sier Lene Jønsson som er leder for Entreprenørskolen og HMS-området i EBA.

Kan lage egen nettskole på samme plattform

Ved lansering av nettskolen ligger det i underkant av 10 kurs klare til å tas i bruk. Alle kursene er relatert til HMS.

- Vi har valgt en løsning som gjør at bedrifter kan bygge sin egen nettskole på samme plattform som vår. Bedriftene vil da få tilgang til kursene som allerede ligger der, i tillegg til egne kurs. Systemet legger til rette for at du kan ha oversikt over påkrevd kompetanse og du kan planlegge fremtidig opplæringsbehov. Systemet er også laget for å håndtere underleverandører og andre besøkende, forteller Lene Jønsson.

To egenutviklede kurs er nå på trappene. Det ene - Risikovurdering, HMS-regelverk og opplæringskrav - er klart til HMS-konferansen. Det andre - Sikker bruk av arbeidsutstyr: håndholdt verktøy og bygningssager – skal også være på plass veldig snart.

Ser frem til kurstilbudet

- BackeGruppen ser frem til kurstilbudet fra Byggenæringens nettskole. Kursene vil bli brukt isolert, kombinert med annen opplæring og for medarbeidere som trenger tilrettelegging ved mindre skader og lettere sykdom, sier Tom-Ivar Myhre - HMS/KS-direktør i Backe Entreprenør Holding AS.

Trine Grytnes Laskerud, som er daglig leder i Grytnes Entreprenør er også positiv.

- Dette er positivt da nettbaserte kurs gir oss fleksibilitet i gjennomføringen av pålagt opplæring. De fleste av oss er spredt utover et stort geografisk område, og det er krevende og dyrt å samle alle til felles «live» kurs. Det er også positivt at kursene er laget av næringen for næringen. Dette gjør kursene spisset mot akkurat det som er relevant og nyttig for oss, sier hun.

Les mer om nettskolen her