Lanserer integrasjon mellom EPD og BIM

Betongelmentbransjen, BuildingPoint Scandinavia og LCA.no skal nå lansere en integrasjon mellom EPD og BIM.

Illustrasjonsfoto: Lasse Brattaas Kristensen, Fagskolen Oslo

– Miljødeklarasjon av produkter (EPD) er en standardisert og nøytral metode for å miljøvurdere et produkt, for eksempel en byggevare. Når man skal vurdere et helt bygg gjennomfører man en klimagassberegning eller en livsløpsstudie (kontekst, komponenter, miljødeklarasjon og mengder). For noen år siden var utfordringen at få byggevarer var miljødeklarert etter den felleseuropeiske metoden. For å møte denne utfordringen brukte byggenæringen generiske utslippsdata og referansebygg, dette ga imidlertid ikke gode nok svar på klimaforbedringer ved alternative valg av materialer og konstruksjonsprinsipper, sier John-Erik Reiersen i Betongelementforeningen i en pressemelding.

I 2018 satte Betongelementforeningen derfor i gang et arbeid etter ide fra studien "Broen mellom EPD og BIM" gjennomført av Byggevareindustriens forening og NORSUS.

– Visjonen for prosjektet var å gi markedet nøyaktige klimagassregnskap for en konstruksjon, og eliminere sidestrømmen av miljøanalyser når bygget formgis. Løsningen var å integrere EPD og Bygningsinformasjonsmodellen (BIM) slik at klimagassberegningen blir en del av prosjekteringen. Forutsetningen for dette er at man har et tilstrekkelig antall EPDer på byggevarene som skal inn i bygget, og at disse finnes i et format som fungerer i grensesnittet mellom miljødeklarasjon og bygningsinformasjonsmodellen (BIM). Med dette premisset er det riktig å si at arbeidet ble påbegynt allerede i 2012, da NORSUS og LCA.no utviklet en EPD generator på oppdrag fra foreningen, og som nå får bredt gjennomslag i hele byggenæringen. Nå tar vi dette et steg videre, og gjør klimagassregnskapet for bæresystemet i et bygg til en naturlig del av leveransen, utdyper Reiersen.

Partene mener en slik dokumentasjon ikke behøver å bli dyr.

– Når funksjonaliteten bygges inn i BIM blir det en naturlig del av prosjekteringsarbeidet, sier Trond Edvardsen i LCA.no.

– Arkitekt, konstruktør og rådgiver på betongelementkonstruksjonen kan gjøre klimagassregnskapet i sanntid. Kostnadskrevende applikasjoner og støtteaktiviteter elimineres helt. Prosjektet har bestått i å utvikle en applikasjon der BIM høster data fra EPD, og bruker de der konstruksjonens klimagassregnskap gjennomføres, sier Marcus Rodriguez i BuildingPoint Scandinavia. Arbeidet har blitt gjennomført i samarbeid med LCA.no og BuildingPoint Scandinavia.

– Betongelementprodusentene har brukt store ressurser på miljødeklarasjoner og miljøforbedringer de siste årene, derfor er datagrunnlaget godt i bransjen. Studien som Byggevareindustriens forening og NORSUS gjennomførte pekte på et mulighetsvindu, og flere bransjer bør se nærmere på dette, sier John-Erik Reiersen.

Utviklingsprosjektet er gjennomført i regi av Betongelementforeningen, og har mottatt økonomisk støtte fra Norsk Betongforening (TEKNA). I tillegg har Spenncon AS, Loe Betongelementer, Jaro Betongsystemer AS og Contiga AS bidratt i arbeidet.

Lanseringen finner sted fredag 19. mars.