Taksonomien gjør sitt inntog for å sikre at pengene flyter til bærekraftige byggeprosjekter – og miljøsertifiseringer vil bli viktigere enn aldri før, mener teamet i Kvist Solution, som har utviklet en ny programvare som skal gjøre slike sertifiseringer enklere. Fra venstre: Fabian Elvegård Utigard, Thomas Rankin, Mathias Picker, Øyvind Schjerven, Anniken Syvertsen, Mathias Berntzen Engevik, Henrik Udnes. Ikke til stede: Erica Gjetsund og Ralf Leistad

Taksonomien gjør sitt inntog for å sikre at pengene flyter til bærekraftige byggeprosjekter – og miljøsertifiseringer vil bli viktigere enn aldri før, mener teamet i Kvist Solution, som har utviklet en ny programvare som skal gjøre slike sertifiseringer enklere. Fra venstre: Fabian Elvegård Utigard, Thomas Rankin, Mathias Picker, Øyvind Schjerven, Anniken Syvertsen, Mathias Berntzen Engevik, Henrik Udnes. Ikke til stede: Erica Gjetsund og Ralf Leistad

Lanserer digital plattform som skal gjøre BREEAM-sertifisering enklere

En gruppe NTNU-studenter har utviklet en plattform som skal gjøre miljøsertifisering raskere og enklere.

Kvist er en oppstartsbedrift med utspring i NTNUs Entreprenørskole, og selskapet har utviklet en programvare som skal strømlinjeforme miljøsertifsering og bærekraftsrapportering for bygg- og anleggsprosjekter.

Ifølge en pressemelding fra selskapet er målet å gjøre det lettere for prosjekter å øke sine miljøambisjoner ved å minimere tid brukt på dokumentasjonsprosesser.

– Det bygges og restaureres som aldri før. Samtidig står bygg og anlegg for 39 prosent av energirelaterte CO2-utslipp i verden. Nå gjør taksonomien sitt inntog for å sikre at pengene flyter til bærekraftige byggeprosjekter – og miljøsertifiseringer vil bli viktigere enn aldri før, sier daglig leder Fabian Utigard i Kvist.

Sammen med medstudenter har han utviklet den digitale plattformen Init som er et verktøy for entreprenører, byggherrer og konsulenter for gjennomføring av miljøambisiøse byggeprosjekter.

Mathias Berntzen Engevik og Fabian Utigard, Kvist Solutions.

Mathias Berntzen Engevik og Fabian Utigard, Kvist Solutions.

Ifølge meldingen er det allerede gjennomført flere pilotprosjekter, der store aktører som AF Gruppen, NCC, Veidekke, OBOS og Skanska har deltatt. Med den nye løsningen har de fått hjelp til å dokumentere redusert CO2-utslipp, vannforbruk og helsefremmende tiltak i byggene som BREEAM-sertifiseres.

Kvist har også fått med seg investorer som Startuplab og Alliance Venture. Fra 31. mars er selskapet klar for å åpne den nye digitale plattformen i første fulle versjon for alle, som tar for seg alt av dokumentasjon, revisjon, sluttrapportering og miljøledelse i BREEAM-prosjekter.

– Ved å digitalisere disse prosessene vi som gründere en mulighet til å akselerere den grønne omstillingen som sårt trengs i Norges største fastlandsnæring. Taksonomien og miljøsertifiseringer som BREEAM vil spille en avgjørende rolle i denne omstillingen, sier Utigard.

AF er et av selskapene som har deltatt i et pilotprosjekt og testet ut løsningen.

– AF har som ambisjon å satse på og samarbeide med oppstartsselskaper som kan bidra til å gjøre bransjen bedre, og vi har sett et potensial i Kvist. Da er det en selvfølge for oss å stille fagpersoner og prosjekter til rådighet for å hjelpe dem med å utvikle løsningen, sier miljøsjef Anastasia Wraa, som tidligere også har vært BREEAM-ansvarlig i AF Bygg Oslo.

Løsningen som nå lanseres i versjon 1.0 vil i første omgang ha støtte for BREEAM-NOR, men det jobbes også med tilpasninger til blant annet BREEAM IN-USE.

– BREEAM-NOR er opptatt av dokumentert bærekraft. Verktøy som Init bidrar på en positiv måte til å strømlinjeforme arbeidet med en BREEAM-NOR-sertifisering, sier Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, i meldingen.

I snitt reduseres CO2-utslipp med 22 prosent i BREEAM-sertifiserte bygg, og de mest ambisiøse byggene klarer klimagassreduksjon på 50 prosent, viser nye tall fra Building Research Establishment (BRE).

Nylig lanserte Grønn Byggallianse en ny BREEAM-NOR-manual, som innlemmer nye og strenge miljøkrav samt taksonomikrav fra EU. Kvist Init vil ha støtte for den nye manualen, og hjelpe byggeprosjekter å være i henhold til taksonomikrav.