Langt igjen til likestilling i styrene

38 prosent av de private allmennaksjeselskapene oppfyller kravet til kvinnerepresentasjon i styrene. Det er dobbelt så mange som for ett år siden. 84 prosent av de offentlig eide foretakene oppfyller kravet.

Loven om kjønnsrepresentasjon i offentlig eide foretak og privateide allmennaksjeselskaper trådte i kraft for ett år siden. Ifølge Statistisk sentralbyrå var det 193 av 525 registrerte allmennaksjeselskaper i Brønnøysundregistrene som tilfredsstilte kravene. Det mangler fortsatt 460 kvinner for å oppfylle kravet om kjønnsrepresentasjon. 148 selskaper har ingen kvinner i styret, og bare 3 prosent av styrelederne er kvinner.