Langnestunnelen oppgraderes for 70 mill.

Oppgraderingen av tunnelen er ett av tiltakene i Tromsøpakke 2 og starter i oktober.

Den har sin finansiering både fra drivstoffavgifta i Tromsø og fra riksvegbudsjettet. Drivstoffavgifta kreves inn av et eget selskap: Tromsø Veg AS. For å kunne starte oppgraderinga av Langnestunnelen på et tidligst mulig tidspunkt vil Tromsø Veg AS ta opp lån på ca 15 mill kr i 2006. Kostnadsoverslaget for oppgraderingene er 70 mill kr. Stryingsgruppa i Tromsøpakke 2 vedtok i går oppstartsdatoen. Tiltak Langestunnelen er i dag en kommunal veg. 1. oktober overtar Statens vegvesen ansvaret for tunnelen fra rundkjøringa inne i Sentrumstangenten til rundkjøringa i dagen ved Workinn-tunet. Fra samme dato vil tunnelen være stengt i 12 måneder og følgende oppgraderingstiltak vil bli gjort: vann- og frostsikring, ventilasjon, belysning, sikkerhetsutstyr, forbedring av vegbanen, økning til 10 tonns aksellast og økning av høyde i tunnelen. Dette betyr at tungtrafikk vil kunne benytte Langnestunnelen fra høsten 2006. Trafikk i anleggsperioden På hverdagene er det i gjennomsnitt 10 500 kjøretøy i døgnet som benytter Langnestunnelen. I anleggsperioden vil disse måtte benytte seg av andre veger. Gjennom Tromsøpakke 2 vil fylkeskommunen finansiere et bedret busstilbud for Kvaløysletta som vil ha en positiv virkning på trafikkmengden til Tromsø sentrum. Disse tiltakene settes i gang før Langnestunnelen stenges - de første allerede i løpet av mars måned. I tillegg vil det iverksettes tiltak på kommunalt vegnett slik at konsekvensene av at Langnestunnelen er stengt vil bli dempet ned. Tiltaksplanen vil være klar i løpet av vinteren. Styring Tromsøpakke 2 er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune. Statens vegvesen har ansvar for tiltak på riksvegnettet: gang/sykkelveg over Sandnessundbrua og oppgradering av Langnestunnelen. Tromsø kommune har ansvar for tiltak på komunale veger og Troms fylkeskommune har ansvar for kollektivtiltak. Samarbeidet styres av ei styringsgruppe bestående av Nils Arne Johnsen fra Statens vegvesen, Ingeborg Solberg fra Troms fylkeskommune og Magnar Nilssen fra Tromsø kommune.