Landskapsarkitekt

Gottlieb Paludan Architects er et anerkjent dansk arkitektfirma som nå er etablert i Norge gjennom en sammenslåing med tidligere tegn_3. Våre forretningsområder er:
• Plan & urbanisme
• Landskap & urbanisme
• Programmering & prosessledelse
• Integreret design & arkitektur
• Interiør & arbeidsplassutvikling

Vi forener arkitektur, infrastruktur og hverdagsliv og tegner prosjekter i Skandinavia, Europa og Asia. I dag er vi mer enn 130 medarbeidere fordelt på kontorer i Norge, Danmark og Sverige.

I Norge har Gottlieb Paludan Architects hatt viktige og profilerte prosjekter knyttet til tidligfase utvikling av campus og arbeidsplassutvikling, som prinsipplan og planprogram for NTNU og utvikling av arbeidsplasskonsept for Regeringskvartalet.

Vi sto for utformingen av Holmestrand stasjon og vi vant prosjektet med å utforme stasjonene Skøyen og Vækerø på den nye Fornebubanen i Oslo. Vi har flere spennende, pågående utviklingsprosjekter i byer og tettsteder i hele landet.

Gottlieb Paludan Architects er en del av AFRY-konsernet, en ingeniør-, design, og rådgivningsvirksomhet innenfor energi, industri og infrastruktur. AFRY i Norge har over 900 medarbeidere og kontorer i Oslo, Trondheim, Molde, Ålesund, Lillestrøm, Sandefjord, Bergen og Stavanger.

Firma Gottlieb Paludan Architects
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist09.03.2020

Vi søker landskapsarkitekt som ønsker å arbeide med byrom, landskap og byplanlegging. Du er dyktig på design, fra utforming av overordnede landskap og grøntdrag til utforming av byrom og detaljer. Du må kunne visualisere og jobbe i 3D med input fra flere fag.

Du vil arbeide i en tverrfaglig gruppe med arkitekter, en geograf og en sivilingeniør. I teamet er det høy kompetanse på byliv og byrom, sosial bærekreft, reguleringsplanlegging, overordnet planlegging, med mer. På kontoret har vi også eksperter på prosessledelse og medvirkning, som vi har mye fruktbart samarbeid med.

Du har minst 5 års erfaring som landskapsarkitekt. Du kan utvikle helhetlige, godt designede løsninger, hvor du klarer å innarbeide faglige innspill. Du må kunne lage visualiseringer som kommuniserer godt. Det er ikke et krav at du har arbeidet med bylivsanalyser og reguleringsplaner, men du må ha kunne innarbeide mye kunnskapsgrunnlag og oversette dette til form, og utvikle løsninger, både på et overordnet og prinsippielt nivå og i konkrete designløsninger. Du bør være en som motiveres av å lære noe nytt og må like å gjøre oppgaver du ikke har gjort før.

Gottlieb Paludan Architects jobber i alle faser innenfor våre fagområdene. Vi legger stor vekt på inkluderende prosesser og tverrfaglig samarbeid internt og med våre kollegaer i AFRY. Som rådgivere har vi tett dialog med våre kunder i utviklingen av prosjekter for å skape de beste løsningene. Vi kan love deg mange spennende og varierte prosjekter på tvers av faggruppene og stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.

Søknader vurderes fortløpende. Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med teamleder Sissel Arctander i Trondheim på telefon 928 07 362.

Se våre hjemmeside, gottliebpaludan.com

Søk stilling


Vis flere stillinger: