Luramyrveien 79 på Forus.

Landet fem leieavtaler og fører opp nytt bygg på Forus

IKM Eiendom, en av deltakerne i Forus-samarbeidet som driver langsiktig omdømmebygging av området, har inngått fem leieavtaler i Luramyrveien 75-79 AS på Forus.

Totalt areal er i overkant av 2.000 kvm og de forlengede og nye kontraktene løper fra våren 2017.
I Luramyrveien 79 er det inngått avtaler med fire helserelaterte virksomheter.

En av dem er Forus Helse AS, et nytt helsehus på Forus som tilbyr lege- og helsetjenester. De øvrige kontraktene i bygget gjelder Hinna Fysioterapi (fysioterapi), Aktiv HMS (bedriftshelsetjeneste) og Total Safety (brannvern, førstehjelp mm.).

I Luramyrveien 75 er det inngått leiekontrakt med Allkopi AS.

IKM Eiendom oppfører også et bygg på cirka 1.200 kvm i Bærheim Næringspark ved golfbanen på Forus vest for Schibsted Distribusjon Vest AS.

Planlagt ferdigstillelse er sommeren 2017. Parken på 53,5 mål er planlagt bebygget med totalt 23.000 kvm kombinasjonsbygg og 17.000 kvm kontorbygg.

I tillegg til IKM Eiendom består Forus-samarbeidet av Seabrokers Eiendom, DNB Næringseiendom, FORTIN AS, Forus Parkering AS, 2020park, Høgevoll, Base Property, Kanalsletta Utvikling, Tjelta Eiendom, Tvedtsenteret, Norwegian Property, Forus Næringspark, Trallfa Eiendom og Brødrene Kverneland Eiendom.